09.05.2022

 

Zapytanie ofertowe

 

zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „Legal Protection of Older People”, mających za zadanie analizę  polskiego porządku prawnego.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY