09.05.2022

Zapytanie ofertowe

 

Zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „The Reform of the Administrative Judiciary”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY