Komisja podjęła uchwałę o wyborze Pani dr Agnieszki Kawałko, Pana dra Jędrzeja Kondka oraz Pana dra Przemysława Sobolewskiego w celu zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego IWS.