Międzynarodowa konferencja o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej o przeciwdziałaniu przemocy domowej  pt. „How to help victims of domestic violence and what can be done better? – review of existing solutions and proposition of new activities”. 

Konferencja zostanie zorganizowana w dniach 29-30 września 2022 r. w ramach projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, który jest prowadzony przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z norweskim Uniwersytetem w Stavanger.


Otwarty nabór wniosków w ramach Programu „Sprawiedliwość” – Fundusz Małych Grantów 1 – Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej

Ministerstwo Sprawiedliwości, Operator Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, ogłosiło otwarty nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów 1 w obszarze programowym Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-naborach-wnioskow-w-ramach-programu-sprawiedliwosc


Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integrated domestic violence prevention system”

Dnia 7 lipca 2022 r. w siedzibie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integrated domestic violence prevention system”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy udziale norweskiego partnera projektu – Uniwersytetu w Stavanger, w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integrated domestic violence prevention system”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Integrated domestic violence prevention system”, która odbędzie się 7 lipca 2022 r. w siedzibie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, mieszczącej się przy ul. Krakowskie Przedemieście 25 w Warszawie. Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy udziale norweskiego partnera projektu – Uniwersytetu w Stavanger, w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.


Wizyta delegacji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na Uniwersytecie w Stavanger

W dniach 10-11 marca 2022 r. delegacja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie miała przyjemność uczestniczyć w wizycie naukowo-badawczej na Uniwersytecie w Stavanger w Norwegii w związku z realizacją międzynarodowego projektu badawczego pt.: „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej.”, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy udziale norweskiego partnera projektu – Uniwersytetu w Stavanger, w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”.


Wizyta delegacji z Uniwersytetu w Stavanger w IWS

W dniach 7-8 października Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie odwiedziła delegacja z norweskiego Uniwersytetu w Stavanger pod przewodnictwem Prof. Ingunn Studsrød. Celem wizyty było omówienie bieżących przedsięwzięć realizowanych przez Uniwersytet w Stavanger oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego pn. „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.