Projekt „Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej” jest organizowany przez Instytut Sprawiedliwości w Warszawie (organizator projektu) w partnerstwie z Uniwersytetem w Stavanger (partner projektu)

 

 PROGRAM SPRAWIEDLIWOŚĆ 

 

Program Sprawiedliwość ma na celu wsparcie praworządności. Obejmuje dwa obszary wsparcia: służby więzienne i areszt przedprocesowy oraz  przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. Operatorem programu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Budżet wynosi 68,5 mln euro, w tym: 58,2 mln euro z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz 10,3 mln euro – wkład krajowy.

Partnerami programu są:

 

  • Norweskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Publicznego (Norwegian Ministry of Justice and Public Security / Justis- og beredskapsdepartementet) beredskapsdepartementet)
  • Dyrektoriat Norweskiej Służby Więziennej (Norwegian Directorate for Correctional Service / Kriminalomsorgen)

 

Więcej informacji o programie Sprawiedliwość https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/oferta-funduszy/sprawiedliwosc/

 

PROGRAM SPRAWIEDLIWOŚĆ