Projekt „Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej” jest organizowany przez Instytut Sprawiedliwości w Warszawie (organizator projektu) w partnerstwie z Uniwersytetem w Stavanger (partner projektu)

 

 WYDARZENIA 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty zapobiegania przemocy domowej”

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Prawne aspekty zapobiegania przemocy domowej”


Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej”

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej: „ Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej”


Polsko-norweskie badania nad ochroną dzieci

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości uczestniczyli w naukowo-badawczej wizycie w Norwegii. Międzynarodowy projekt badawczy jest ściśle powiązany ze zmianami w zakresie ochrony praw dzieci w Polsce, a  w szczególności z tzw. ustawą Lex Kamilek.

 


Szkolenie specjalistów zapobiegania przemocy domowej

50 uczestników z 14 samorządów wzięło udział szkoleniu specjalistów dla pracowników gmin i instytucji pomocowych w ramach projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, który realizowany jest przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Szkolenia są częścią projektu współpracy polsko-norweskiej.


Delegacja naukowo-badawcza w Norwegii

Wizyta naukowo-badawcza delegacji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na Uniwersytecie w Stavanger. Spotkania w Norwegii są ważnym etapem międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.


Jak lepiej zapobiegać przemocy domowej?

Naukowcy różnych dziedzin prawnych oraz nauk społecznych dyskutowali na temat lepszej skuteczności profilaktyki wobec przemocy domowej. Międzynarodowa konferencja w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości została zorganizowana w ramach programu polsko-norweskiej współpracy.   


Międzynarodowa konferencja o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej o przeciwdziałaniu przemocy domowej  pt. „How to help victims of domestic violence and what can be done better? – review of existing solutions and proposition of new activities”. 


Otwarty nabór wniosków w ramach Programu „Sprawiedliwość” – Fundusz Małych Grantów 1 – Pilotażowe wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej

Ministerstwo Sprawiedliwości, Operator Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, ogłosiło otwarty nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów 1 w obszarze programowym Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-naborach-wnioskow-w-ramach-programu-sprawiedliwosc


Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integrated domestic violence prevention system”

Dnia 7 lipca 2022 r. w siedzibie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integrated domestic violence prevention system”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy udziale norweskiego partnera projektu – Uniwersytetu w Stavanger, w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.


Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integrated domestic violence prevention system”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Integrated domestic violence prevention system”, która odbędzie się 7 lipca 2022 r. w siedzibie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, mieszczącej się przy ul. Krakowskie Przedemieście 25 w Warszawie. Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy udziale norweskiego partnera projektu – Uniwersytetu w Stavanger, w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.


Następna strona »