Międzynarodowa konferencja o przeciwdziałaniu przemocy domowej

2022-09-20

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej o przeciwdziałaniu przemocy domowej  pt. „How to help victims of domestic violence and what can be done better? – review of existing solutions and proposition of new activities”. 

 

Konferencja zostanie zorganizowana w dniach 29-30 września 2022 r. w ramach projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, który jest prowadzony przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z norweskim Uniwersytetem w Stavanger.

 

Celem konferencji jest zwiększanie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej, jak również poinformowanie opinii publicznej na temat projektu realizowanego we współpracy polsko-norweskiej oraz popularyzacja informacji o Programie „Sprawiedliwość”. – Ten program ma poprawić ochronę rodzin poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zapobiegania przemocy domowej. Celem projektu jest utworzenie modelu zapobiegania przemocy, jego testowanie, a następnie implementację i praktyczne wdrożenie – mówi Klaudia Łuniewska, koordynator polsko-norweskich projektów w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

 

W ostatnich latach zjawisko przemocy domowej nasiliło się w większości krajów europejskich, dlatego też istnieje pilna potrzeba znalezienia kompleksowych rozwiązań nastającego problemu. Specjaliści wskazują, że najlepszym sposobem na rozwiązanie tego zjawiska jest zapobieganie, a nie tylko reagowanie na skutki przemocy. – Dlatego bardzo ważne jest, aby zwiększyć czujność nie tylko na etapie, kiedy rodziny znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie przemocy domowej, ale znacznie wcześniej. Ideą projektu jest podjęcie działań prewencyjnych, które powinny zostać wdrożone jako rozwiązania systemowe na poziomie lokalnym. Kluczowym elementem projektu jest bowiem opracowanie systemu zintegrowanych rozwiązań w zakresie zapobiegania przemocy domowej, który po fazie testowej w wybranych gminach mógłby zostać implementowany na szeroką skalę – mówi Łuniewska.

 

Program „Sprawiedliwość” finansowany  jest ze środków funduszy norweskich i środków krajowych. Konferencja odbędzie się w  siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie. Podczas debaty głos zabiorą przedstawiciele polskich oraz zagranicznych ośrodków badawczych, w tym znamienici praktycy i naukowcy specjalizujący się w naukach społecznych takich jak socjologia, czy nauki prawne.

 

Udział w wydarzeniu możliwy jest po uprzedniej rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia ze strony Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem niniejszego linku do dnia 25 września 2022 r.: https://forms.gle/Xqa1ueNQVUdEU7Du9

 

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z agendą wydarzenia

AGENDA

 

Dzień pierwszy wydarzenia – 29 września 2022 r.:
https://us02web.zoom.us/j/89886829031

Dzień drugi wydarzenia – 30 września 2022 r.:
https://us02web.zoom.us/j/83274069871

qq online qq online qq online qq online