Delegacja naukowo-badawcza w Norwegii

2022-11-28

Wizyta naukowo-badawcza delegacji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na Uniwersytecie w Stavanger. Spotkania w Norwegii są ważnym etapem międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.

 

W trakcie  polsko-norweskich spotkań 24-25 listopada 2022 roku omówiono bieżące sprawy organizacyjne związane z kontynuacją projektu prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Uniwersytet w Stavanger w ramach Programu „Sprawiedliwość”. Jednym z celów wizyty naukowo-badawczej była poprawa stosunków bilateralnych pomiędzy stroną polską i norweską, a także zacieśnienie współpracy badawczej pomiędzy IWS a partnerem projektu.

 

Pierwszego dnia delegacja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wizytowała w Visiting Alternative to Violence (ATV), która jest pozarządową organizacją non-profit zapewniającą leczenie i profesjonalną wiedzę na temat przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej. ATV zostało założone w 1987 roku i jest najstarszą tego typu organizacją w Europie. W ciągu prawie 30 lat organizacja upowszechnia wiedzę na temat przemocy domowej jako problemu społecznego. W takcie wizyty przedstawiciel IWS rozmawiali z pracownikami ATV na temat wspierania ofiar i sprawców przemocy domowej, a także terapii psychologicznej dla dorosłych, dzieci i nastoletnich ofiar przemocy domowej.

 

Drugiego dnia wizyty delegacja IWS uczestniczyła w rozmowach na szczeblu kadry zarządzającej, jak również w spotkaniach naukowo-badawczych na Uniwersytecie w Stavanger. Zespoły badawcze (polski i norweski) omawiali kwestie merytoryczne zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej oraz potencjalnymi wyzwaniami z jego wdrożeniem. W trakcie rozmów poruszono także kwestie zarządzania i administracji, których celem jest usprawnienie współpracy polsko-norweskiej w ramach projektu.

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości podczas delegacji w Stavanger reprezentowany był przez dyrektora IWS dr hab. Marcina Wielca, prof. UKSW, zastępcę dyrektora IWS dr hab. Pawła Sobczyka, prof. UO, koordynatora Centrum Analiz Strategicznych dr Bartłomieja Oręziaka, kierownictwo polsko-norweskiego projektu mgr Klaudię Łuniewską, Julię Starybrat, specjalistkę ds. promocji i informacji mgr Joannę Tomczuk oraz przedstawiciela zespołu badawczego – mgr Samuel Owusu. Ze strony partnera projektu w spotkaniu merytorycznym udział wzięli członkowie norweskiego zespołu badawczego m. in.  prof. Ingunn Studsrød, prof. Kathrine Skoland oraz prof. Brita Gjerstad.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online