Projekt „Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej” jest organizowany przez Instytut Sprawiedliwości w Warszawie (organizator projektu) w partnerstwie z Uniwersytetem w Stavanger (partner projektu)

 

 ADRESACI PROJEKTU 

 

Rozwiązania, które będę następstwem Projektu będą skierowane do kilku grup. Przede wszystkim będą to specjaliści, naukowcy, decydenci i politycy, których zadaniem będzie implementacja wypracowanego modelu i rozwiązań zapobiegania przemocy domowej. Adresatami projektu będą również rodziny, które są zagrożone przemocą domową.

 

PROGRAM SPRAWIEDLIWOŚĆ