Projekt „Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej” jest organizowany przez Instytut Sprawiedliwości w Warszawie (organizator projektu) w partnerstwie z Uniwersytetem w Stavanger (partner projektu)

 

 EWALUACJA 

 

Otwarty nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów 1 w obszarze programowym Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Operatora Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zaowocował wyborem 14 gmin, które przeszły pozytywną ocenę formalnoprawną i biorą udział w ewaluacji pilotażu modelu zintegrowanego systemu zapobiegania przemocy domowej.

Gminy, które biorą udział w pilotażu modelu to:

 

 1. Gmina Chojnów
 2. Gmina Miejska Dzierżoniów
 3. Gmina Gubin o statusie miejskim
 4. Gmina Trzebnica
 5. Gmina Łodygowice
 6. Gmina Miejska Kraków
 7. Gmina Bogdaniec
 8. Gmina Siemianowice – Śląskie
 9. Gmina Połczyn Zdrój
 10. Gmina Tomaszów Lubelski
 11. Gmina Miasto Świdnica
 12. Miasto i Gmina Biała Piska
 13. Gmina Miłki
 14. Gmina Bytom

 

W okresie wdrażania modelu w gminach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w ramach prowadzonego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” zatrudnił koordynatora implementacji – specjalistę, który jest wsparciem merytorycznym dla gmin i prowadzi ciągłą ewaluację modelu oraz przekazuje propozycje jego optymalizacji do zespołu badawczego.

Praktyczna weryfikacja modelu i jego obiektywna, naukowa ocena pozwoli na zapewnienie wysokiego poziomu jego efektywności oraz dostępności. Końcowa ewaluacja pozwoli na wypracowanie zoptymalizowanej finalnej wersji modelu.

 

Poniżej zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami z gmin dotyczącymi wdrażania pilotażu modelu zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Gmina Dzierżoniów w lokalnej gazecie

Projekt „Sieć pomocy – rodzina bez przemocy” realizowany w ramach Funduszu Małych Grantów 1 został opisany w lokalnym czasopiśmie Goniec Dzierżoniowski.

 

Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią (informacja o projekcie znajduje się na stronach 8-11).

 

Goniec Dzierżoniowski


Gmina Świdnica – warsztaty dla zawodowców

Warsztaty pn. „Relacje – Twoja najlepsza inwestycja” to kolejna forma edukacyjna dla przedstawicieli grup zawodowych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów społecznych w Świdnicy, która została zorganizowana w ramach działań Centrum dla Rodzin, w związku z realizacją Projektu „Świdnica przeciw przemocy” realizowanego w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych. 


Gmina Świdnica – grupa wsparcia dla młodzieży

Grupa wsparcia dla młodzieży jest jedną z cyklicznych form wsparcia realizowanych w ramach Centrum dla Rodzin, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, w związku z realizacją projektu „Świdnica przeciw przemocy” w ramach Programu „Sprawiedliwość”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.


Gmina Świdnica – szkolenia z komunikacji

„Komunikacja dla zawodowców” to jeden z 6 warsztatów zaplanowanych w ramach projektu „Świdnica przeciw przemocy”, przeznaczonych dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W trakcie dwudniowego (15-godzinnego) spotkania pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy, pedagodzy szkolni, funkcjonariusze policji, pracownicy PCPR i ochrony zdrowia pozyskali m.in. praktyczną wiedzę dotyczącą radzenia sobie ze zwykłymi i wyjątkowymi sytuacjami komunikacyjnymi w pracy zawodowej.


Gmina Dzierżoniów – Szkolenie u partnera Niebieska Linia IPZ

W dniach 2-3.06.2023 odbyło się szkolenie zorganizowane przez partnera projektu Niebieska Linia IPZ w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej – utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów”.


Gmina Dzierżoniów – pokaz filmowy na temat problemu przemocy domowej

Dnia 5 czerwca 2023 roku odbył się niezwykły pokaz filmowy na dużym ekranie w Kinie „Zbyszek” w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej – utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów” Wydarzenie, zatytułowane „Oblicz przemocy”, było wynikiem warsztatów filmowych, które odbyły się w ostatnich kilku miesiącach i w których uczestniczyło sześć szkół podstawowych z Dzierżoniowa.


Gmina Miłki – „Miło, milej, Miłki – strefa wolna od przemocy”

Projekt „Miło, milej, Miłki – strefa wolna od przemocy” jest  realizowany w ramach programu „Sprawiedliwość”. Jest to innowacja, ponieważ wdraża działania profilaktyczne, które nigdy wcześniej nie były prowadzone na terenie Gminy Miłki. Jego celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy domowej oraz podniesienie świadomości na ten temat wśród mieszkańców gminy. Realizacja projektu będzie trwać od stycznia do grudnia 2023 r. Środki zostały przyznane z funduszy norweskich i środków krajowych w łącznej wysokości 288 017,50 zł.   


Gmina Dzierżoniów – spotkanie z instytucjami

W dniu 07 lutego 2023 r. gminie Dzierżoniów odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Projektu „Wdrożenie zintegrowanych programów zapobiegania przemocy domowej – utworzenie Centrum dla Rodzin w Gminie Miejskiej Dzierżoniów”. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.