Gmina Miłki – „Miło, milej, Miłki – strefa wolna od przemocy”

2023-06-01

Projekt „Miło, milej, Miłki – strefa wolna od przemocy” jest  realizowany w ramach programu „Sprawiedliwość”. Jest to innowacja, ponieważ wdraża działania profilaktyczne, które nigdy wcześniej nie były prowadzone na terenie Gminy Miłki. Jego celem jest zmniejszenie zjawiska przemocy domowej oraz podniesienie świadomości na ten temat wśród mieszkańców gminy. Realizacja projektu będzie trwać od stycznia do grudnia 2023 r. Środki zostały przyznane z funduszy norweskich i środków krajowych w łącznej wysokości 288 017,50 zł.   

 

W ramach projektu zostało powołane Centrum dla Rodzin, które funkcjonuje wg tzw. modelu zintegrowanego. Oznacza to, że wszystkie usługi są świadczone przez specjalistów z różnych instytucji/organizacji w jednym miejscu – w budynku pod adresem Szkolna 3.

 

W skład Centrum dla Rodzin wchodzi:

 

  • Ośrodek Pomocy Społecznej,
  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Zespół Placówek Oświatowych,
  • Punkt Konsultacyjny ds. Terapii Uzależnień,
  • Punkt Pomocy Psychologicznej,
  • Fundacja Happy Seven.

 

Działania projektowe mają wszechstronne zastosowanie i są skierowane do każdej grupy wiekowej mieszkańców Gminy Miłki. Stosowana jest profilaktyka uniwersalna (poprzez szeroki blok promocyjny) oraz wskazująca (poprzez wyłonienie konkretnych uczestników zajęć).

 

Centrum dla Rodzin przewiduje następujące działania:

 

– Klub Rodzica, w ramach którego organizowane są cykliczne spotkania o różnej tematyce, klubowicze mogą korzystać z tzw. Banku Czasu, zostawiając swoje dzieci pod opieką animatora, a sami wybrać się na „Randki odnowy”. Zaplanowano także dwie wycieczki dla członków Klubu. Uczestnictwo ma wpłynąć na polepszenie więzi rodzinnych poprzez wspólne aktywne spędzanie czasu.

 

– Punkt Pomocy Psychologicznej obejmuje cykl spotkań indywidualnych lub małżeńsko/ partnerskich ze specjalistą. Podczas konsultacji uczestnik może uzyskać pomoc w rozwiązaniu problemów bądź nabyć wiedzy jak radzić sobie z ewentualnymi problemami w przyszłości.

 

– Kurs samoobrony; miesięczne szkolenie mające na celu wypracowanie specyficznych odruchów i umiejętności logicznego działania w trudnej sytuacji.

 

– Szkolenia dla nauczycieli dotyczące praktycznego wdrożenia w procedury zakładania Niebieskich kart, rozpoznawania przemocy w rodzinie, a także edukowania dzieci na temat przemocy.

 

– Blok promocyjny jest realizowany poprzez dystrybucję plakatów oraz ulotek obalających mity i tematy tabu. W trakcie trwania projektu zostanie umieszczony „witacz” promujący projekt. Natomiast w grudniu przewidziano plenerowe obchody dnia „Białej Wstążki”, podczas których przedstawiciele projektu rozdadzą symbole akcji oraz udzielą informacji na temat profilaktyki przemocy domowej tak, aby dotarła do, jak najszerszego grona odbiorców. Działania projektowe będą także rozpowszechniane poprzez lokalne media.

 

Zapraszamy do śledzenia aktualności na naszym fanpage w serwisie Facebook: Centrum dla Rodzin https://www.facebook.com/profile.php?id=100027047394931

 

 

qq online qq online qq online qq online