Projekt „Zintegrowany System Zapobiegania Przemocy Domowej” jest organizowany przez Instytut Sprawiedliwości w Warszawie (organizator projektu) w partnerstwie z Uniwersytetem w Stavanger (partner projektu)

 

 EWALUACJA 

 

Otwarty nabór wniosków w ramach Funduszu Małych Grantów 1 w obszarze programowym Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Operatora Programu „Sprawiedliwość”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 zaowocował wyborem 14 gmin, które przeszły pozytywną ocenę formalnoprawną i biorą udział w ewaluacji pilotażu modelu zintegrowanego systemu zapobiegania przemocy domowej.

Gminy, które biorą udział w pilotażu modelu to:

 

 1. Gmina Chojnów
 2. Gmina Miejska Dzierżoniów
 3. Gmina Gubin o statusie miejskim
 4. Gmina Trzebnica
 5. Gmina Łodygowice
 6. Gmina Miejska Kraków
 7. Gmina Bogdaniec
 8. Gmina Siemianowice – Śląskie
 9. Gmina Połczyn Zdrój
 10. Gmina Tomaszów Lubelski
 11. Gmina Miasto Świdnica
 12. Miasto i Gmina Biała Piska
 13. Gmina Miłki
 14. Gmina Bytom

 

W okresie wdrażania modelu w gminach, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w ramach prowadzonego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” zatrudnił koordynatora implementacji – specjalistę, który jest wsparciem merytorycznym dla gmin i prowadzi ciągłą ewaluację modelu oraz przekazuje propozycje jego optymalizacji do zespołu badawczego.

Praktyczna weryfikacja modelu i jego obiektywna, naukowa ocena pozwoli na zapewnienie wysokiego poziomu jego efektywności oraz dostępności. Końcowa ewaluacja pozwoli na wypracowanie zoptymalizowanej finalnej wersji modelu.

 

Poniżej zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami z gmin dotyczącymi wdrażania pilotażu modelu zintegrowanego systemu przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Dzierżoniów municipality in the local newspaper

The project “Assistance network – family without violence” implemented under the Small Grants Fund 1 was described in the local magazine Dzierżoniów Goniec.

 

We encourage you to read its content (information about the project can be found on pages 8-11).

 

 

Goniec Dzierżoniowski


Świdnica municipality – workshops for professionals

The workshop titled “Relationships – Your Best Investment” is another educational form for representatives of professional groups involved in solving social problems in Świdnica, which was organized as part of the activities of the Center for Families, in connection with the implementation of the Project “Świdnica against violence” implemented under the Justice Program, financed from Norwegian and national funds.


Municipality of Swidnica – support group for young people

The support group for young people is one of the cyclical forms of support implemented within the Center for Families, at the premises of the Municipal Social Welfare Center in Swidnica, in connection with the implementation of the project “Swidnica against violence” under the “Justice” Program, financed from Norwegian and national funds.


Świdnica Municipality – communication training courses

“Communication for Professionals” is one of 6 workshops planned as part of the “Swidnica Against Violence” project, intended for professionals working in the field of domestic violence prevention. During the two-day (15-hour) meeting, social workers, family assistants, probation officers, school counselors, police officers, PCPR and health care workers gained, among other things, practical knowledge on how to deal with ordinary and extraordinary communication situations at work.


Dzierżoniów Municipality – Training at the partner Blue Line IPZ

On 2-3.06.2023 there was a training organized by the partner of the Blue Line IPZ project under the “Justice” Program financed from Norwegian and national funds “Implementation of integrated programs for the prevention of domestic violence – the establishment of a Center for Families in the Municipality of Dzierżoniów”.


Dzierżoniów municipality – film screening on the problem of domestic violence

On June 5, 2023, an unusual film screening took place on the big screen at the “Zbyszek” Cinema, within the framework of the “Justice” Program financed from Norwegian and national funds “Implementation of integrated programs for the prevention of domestic violence – the establishment of a Center for Families in the Municipality of Dzierżoniów” The event, titled “Face of Violence”, was the result of film workshops held over the past few months and attended by six elementary schools in Dzierżoniów.


Municipality of Miłki – “Miło, milej, Miłki – a violence-free zone”

The project ” Miło, milej, Miłki – a violence-free zone is implemented within the framework of the Justice program. It is innovative because it implements preventive measures that have never before been carried out in the Miłki Municipality. Its goal is to reduce the phenomenon of domestic violence and raise awareness of the issue among the residents of the municipality. Implementation of the project will last from January to December 2023. Funds have been allocated from Norwegian funds and national funds in the total amount of PLN 288,017.50.    


Dzierżoniów municipality – meeting with institutions

On February 07, 2023, Dzierżoniów Municipality held an information meeting on the Project “Implementation of integrated programs for prevention of domestic violence – establishment of a Center for Families in Dzierżoniów Municipality”. The project is implemented within the framework of the “Justice” Program, financed from Norwegian and national funds.