Projekt „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy w Domowej”
jest organizowany przez Instytut Sprawiedliwości w Warszawie (organizator projektu) w partnerstwie z Uniwersytetem w Stavanger (partner projektu)

 

 INFORMACJE PRASOWE