Wizyta delegacji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na Uniwersytecie w Stavanger

W dniach 10-11 marca 2022 r. delegacja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie miała przyjemność uczestniczyć w wizycie naukowo-badawczej na Uniwersytecie w Stavanger w Norwegii w związku z realizacją międzynarodowego projektu badawczego pt.: „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej.”, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy udziale norweskiego partnera projektu – Uniwersytetu w Stavanger, w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”.


Visit of a delegation from the University of Stavanger at the Institute of Justice

On 7-8 October, the Institute of Justice in Warsaw was visited by a delegation from the Norwegian University in Stavanger headed by Professor Ingunn Studsrød. The purpose of this visit was to discuss current projects carried out by the University of Stavanger and the Institute of Justice as part of the international research project entitled “The Integrated System of Domestic Violence Prevention”