Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integrated domestic violence prevention system”

2022-07-12

Dnia 7 lipca 2022 r. w siedzibie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integrated domestic violence prevention system”. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy udziale norweskiego partnera projektu – Uniwersytetu w Stavanger, w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

 

Wydarzenie zostało uroczyście zainaugurowane przez Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prof. ucz. dr hab. Marcina Wielca. W części otwierającej konferencję udział wzięli Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości mgr Monika Żuberek, a także Koordynator Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości mgr Bartłomiej Oręziak.

 

W trakcie wydarzenia głos zabrali przedstawiciele polscy oraz norwescy reprezentanci świata nauki. Jako pierwsza głos zabrała mgr Klaudia Łuniewska, pełniąca funkcję asystent kierownika projektu, która w swoim wystąpieniu przybliżyła założenia zintegrowanego system zapobiegania przemocy w rodzinie. Jako kolejny głos zabrał dr Jarosław Przeperski, kierownik zespołu badawczego, który poruszył problematykę wspierania relacyjności w kontekście zapobiegania przemocy w rodzinie. Członkowie norweskiego zespołu badawczego, w skład którego wchodzą badacze z Uniwersytetu w Stavanger oraz NORCE, Prof. Ingunn Studsrød, Prof. Brita Gjerstad, Prof. Kathrine Skoland, Prof. Ragnhild Gjerstad-Sørensen, Prof. Patrycja Sosnowska-Buxton, w swoim wystąpieniu przedstawili norweską politykę i praktykę na kwestię zapobiegania przemocy domowej. Reprezentant Operatora Programu mgr Tomasz Gajewski, Naczelnik Wydziału w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, w swoim wystąpieniu dokonał prezentacji projektu – Funduszu Małych Grantów oraz przedstawił założenia Programu „Sprawiedliwość”. W trakcie obrad konferencji głos zabrał również Dr Michał Poniatowski, członek zespołu badawczego, który przedstawił problematykę zapobiegania przemocy domowej w polskim porządku prawnym.

 

Konferencja miała na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej, jak również poinformowanie opinii publicznej na temat ww. projektu realizowanego we współpracy polsko-norweskiej w obszarze zapobiegania przemocy domowej w rodzinie, jak również rozpowszechnienie informacji o Programie „Sprawiedliwość”, jego postępie i osiągnięciach w jego wdrażaniu. Celem projektu jest zapewnienie ochrony rodzinie poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zapobiegania przemocy domowej. Projekt przewiduje utworzenie modelu zapobiegania przemocy domowej, jego testowanie, a następnie implementację i wdrożenie. W ostatnich latach zjawisko przemocy domowej nasiliło się w większości krajów europejskich, dlatego też celem projektu jest znalezienie kompleksowych rozwiązań problemu przemocy domowej. Wskazuje się, iż najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zapobieganie, a nie tylko reagowanie na skutki przemocy. W związku z tym, ważne jest, aby zwiększyć czujność nie tylko na etapie, kiedy rodziny znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie zjawiska przemocy domowej, ale już w momencie, kiedy jeszcze ich nie doświadczają. Ideą projektu jest podjęcie się działań prewencyjnych, które aby okazały się skuteczne muszą zostać wdrożone jako rozwiązania systemowe. W tym kontekście rozumiemy je jako organizację działań na poziomie lokalnym, które zapewnią kompleksową pomoc i wsparcie rodzinom zagrożonym przemocą domową. W związku z czym kluczowym elementem projektu jest opracowanie systemu zintegrowanych rozwiązań w zakresie zapobiegania przemocy domowej, który mógłby zostać implementowany po fazie testowej w wybranych gminach.

 

 

qq online qq online qq online qq online