Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawne aspekty zapobiegania przemocy domowej”

2024-04-09

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: „Prawne aspekty zapobiegania przemocy domowej”

 

Konferencja zostanie zorganizowana w dniu 12 kwietnia 2024 r. w ramach projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, który jest prowadzony przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z norweskim Uniwersytetem w Stavanger.

 

Celem konferencji jest zwiększanie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej, jak również poinformowanie opinii publicznej na temat projektu realizowanego we współpracy polsko-norweskiej oraz popularyzacja informacji o Programie „Sprawiedliwość”. – Ten program ma poprawić ochronę rodzin poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zapobiegania przemocy domowej. Celem projektu jest utworzenie modelu zapobiegania przemocy, jego testowanie, a następnie implementację i praktyczne wdrożenie.

 

W ostatnich latach zjawisko przemocy domowej nasiliło się w większości krajów europejskich, dlatego też istnieje pilna potrzeba znalezienia kompleksowych rozwiązań nastającego problemu. Specjaliści wskazują, że najlepszym sposobem na rozwiązanie tego zjawiska jest zapobieganie, a nie tylko reagowanie na skutki przemocy. Dlatego bardzo ważne jest, aby zwiększyć czujność nie tylko na etapie, kiedy rodziny znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie przemocy domowej, ale znacznie wcześniej. Ideą projektu jest podjęcie działań prewencyjnych, które powinny zostać wdrożone jako rozwiązania systemowe na poziomie lokalnym. Kluczowym elementem projektu jest bowiem opracowanie systemu zintegrowanych rozwiązań w zakresie zapobiegania przemocy domowej, który po fazie testowej w wybranych gminach mógłby zostać implementowany na szeroką skalę.

 

Program „Sprawiedliwość” finansowany  jest ze środków funduszy norweskich i środków krajowych. Konferencja odbędzie się w  siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie. Podczas debaty głos zabiorą przedstawiciele polskich oraz zagranicznych ośrodków badawczych, w tym znamienici praktycy i naukowcy specjalizujący się w naukach społecznych takich jak socjologia, czy nauki prawne.

 

Zgłoszenia referatów przyjmujemy za pośrednictwem formularza do 1 kwietnia: https://docs.google.com/forms/u/4/d/1Q4TQ33xvk9jJ9r2IdSlF4aawb449pBS9jfnUpRXFpDM/edit?fbclid=IwAR0brwM508aEDYMaFSg0Umj_7pdWjMcmD0BGfnN3LiUI_zWXyEiRhrwGI6s

 

Udział w wydarzeniu możliwy jest po uprzedniej rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia ze strony Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem niniejszego linku do dnia 7 kwietnia 2024 r.:  https://docs.google.com/forms/d/1yXJ6CMGmcbPM8uZpOL5Co0G0aDiIsQE11ZPQ49RmbD4/edit?fbclid=IwAR1SyC6CUWym9XtgEpDM9dISVbR7ddFZI62XIXw24IO7KeK08_ierl4i8Os

 

 

AGENDA

qq online qq online qq online qq online