Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integrated domestic violence prevention system”

2022-07-07

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Integrated domestic violence prevention system”, która odbędzie się 7 lipca 2022 r. w siedzibie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, mieszczącej się przy ul. Krakowskie Przedemieście 25 w Warszawie. Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy udziale norweskiego partnera projektu – Uniwersytetu w Stavanger, w ramach Programu „Sprawiedliwość” finansowanego ze środków funduszy norweskich i środków krajowych.

 

Konferencja będzie miała na celu zwiększanie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy domowej, jak również poinformowanie opinii publicznej na temat ww. projektu realizowanego we współpracy polsko-norweskiej w obszarze zapobiegania przemocy domowej w rodzinie, jak również rozpowszechnienie informacji o Programie „Sprawiedliwość”, jego postępie i osiągnięciach w jego wdrażaniu. Celem projektu jest zapewnienie ochrony rodzinie poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zapobiegania przemocy domowej. Projekt przewiduje utworzenie modelu zapobiegania przemocy domowej, jego testowanie, a następnie implementację i wdrożenie. W ostatnich latach zjawisko przemocy domowej nasiliło się w większości krajów europejskich, dlatego też celem projektu jest znalezienie kompleksowych rozwiązań problemu przemocy domowej. Wskazuje się, iż najlepszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest zapobieganie, a nie tylko reagowanie na skutki przemocy. W związku z tym, ważne jest, aby zwiększyć czujność nie tylko na etapie, kiedy rodziny znajdują się w bezpośrednim niebezpieczeństwie zjawiska przemocy domowej, ale już w momencie, kiedy jeszcze ich nie doświadczają. Ideą projektu jest podjęcie się działań prewencyjnych, które aby okazały się skuteczne muszą zostać wdrożone jako rozwiązania systemowe. W tym kontekście rozumiemy je jako organizację działań na poziomie lokalnym, które zapewnią kompleksową pomoc i wsparcie rodzinom zagrożonym przemocą domową. W związku z czym kluczowym elementem projektu jest opracowanie systemu zintegrowanych rozwiązań w zakresie zapobiegania przemocy domowej, który mógłby zostać implementowany po fazie testowej w wybranych gminach.

 

Podczas wydarzenia głos zabiorą osoby biorące udział w projekcie ze strony polskiej, jak i norweskiej, w tym znamienici praktycy i naukowcy specjalizujący się w naukach społecznych takich jak socjologia czy prawo.

 

Serdecznie zapraszamy do biernego uczestnictwa w wydarzeniu, poprzez poniższy link: https://konrad894.clickmeeting.com/international-scientific-conference-integrated-domestic-violence-prevention-system-

 

lub śledzenia transmisji na naszym profilu na Facebook’u: https://www.facebook.com/IWSGOVPL

 

Zapraszamy również do zapoznania się z agendą wydarzenia, która znajduje się poniżej.

 

AGENDA

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach konferencji.

qq online qq online qq online qq online