Wizyta naukowo-badawcza przedstawicieli IWS w Norwegii

2023-05-30

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości uczestniczyli w naukowo-badawczej wizycie w Norwegii. Spotkanie delegacji z Polski z naukowcami norweskiego Uniwersytetu w Stavanger była  kolejnym etapem realizacji międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.

 

W trakcie spotkań w  dniach   25-26   maja   2023  omówiono bieżące sprawy organizacyjne związane z realizacją projektu prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Uniwersytet w Stavanger. Jednym z celów wizyty naukowo-badawcze było m.in. omówienie ostatnich zmian prawnych wprowadzanych w Polsce w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania przemocy domowej.

 

Pierwszego dnia wizyty miały miejsce rozmowy na szczeblu kadry zarządzającej oraz zespołów badawczych (polskiego i norweskiego). Podczas spotkań podjęto m.in. kwestie merytoryczne zintegrowanego modelu zapobiegania przemocy domowej, a także dyskutowano potencjalnych wyzwaniach z jego wdrożeniem. Szeroko przedyskutowano kwestie dotyczące ewaluacji oraz upowszechniania rezultatów projektu. W trakcie rozmów poruszono także zagadnienia związane z zarządzaniem i administracją, których celem jest usprawnienie współpracy polsko-norweskiej.

 

Z kolei drugiego dnia wizyty delegacja IWS wizytowała tzw. Centrum Kryzysowe w Stavanger. Są to centra dzienne oraz schroniska. W centrach dziennych można uzyskać pomoc pracowników socjalnych oraz adwokatów, uczestniczyć w kursach przeciwprzemocowych lub porozmawiać podczas spotkania grupy wsparcia. Norweskie schroniska przeznaczone są dla ofiar przemocy domowej. Świadczą one pomoc całodobowo udzielając schronienia oraz oferują rozmowę, radę i wparcie. Każdy z ośrodków podlega właściwym miejscowo władzom gminy.

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości podczas delegacji w Stavanger reprezentowany był przez Dyrektora IWS prof. ucz. dr. hab. Marcina Wielca, kierownictwo polsko-norweskiego projektu mgr. Tomasza Bojanowskiego, Julię Starybrat oraz przedstawicieli zespołu badawczego Kierownika Zespołu Badawczego – dr Jarosława Przeperskiego oraz Koordynatora ds. implementacji dr Martę Rostropowicz (on-line). Ze strony partnera projektu w spotkaniu merytorycznym udział wzięli członkowie norweskiego zespołu badawczego m. in.  prof. Ingunn Studsrød, prof. Kathrine Skoland oraz prof. Brita Gjerstad. Gościnnie w spotkaniu uczestniczył – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Stavanger – prof. Kolbjørn Kallesten Brønnick.

 

 

qq online qq online qq online qq online