Naukowcy z Norwegii z wizytą w Polsce

2023-05-14

Delegacja norweskiego Uniwersytetu w Stavanger oraz przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wzięli udział w naukowo-badawczych konsultacjach, które odbyły się w Toruniu. Kolejna wizyta Norwegów w Polsce jest częścią międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”. 

 

Spotkanie naukowych zespołów było okazją do wymiany  doświadczeń, a także zacieśnienie współpracy badawczej pomiędzy IWS i  Uniwersytetem w Stavanger. Głównym celem wizyty było wypracowanie wspólnych stanowisk podczas tworzenia materiałów naukowych i założeń projektowych. W trakcie polsko-norweskiego rozmów, które odbyły się 08-09 maja 2023 r., omówiono bieżące sprawy organizacyjne związane z kontynuacją projektu prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Uniwersytet w Stavanger w ramach Programu „Sprawiedliwość”.

 

Pierwszego dnia delegacja z Uniwersytetu w Stavanger odwiedziła  Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas wizyty strona polska i norweska wymieniły się spostrzeżeniami na temat systemów pracy socjalnej. W trakcie rozmów prof. Ingunn Studsrød przedstawiła norweski punkt widzenia na temat pracy socjalnej, a prof. Brita Gjerstad omówiła specyfikę studiów socjologicznych w Norwegii.

 

Drugi dzień wizyty upłynął na rozmowach na szczeblu kadry badawczej. W trakcie spotkania zespołów badawczych z Polski i Norwegi omówiono kwestie merytoryczne zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej oraz potencjalne wyzwania z jego wdrożeniem. Zespoły konsultowały poglądy na temat przygotowywanych wspólnych artykułów naukowych. W trakcie rozmów poruszono także kwestie zarządzania i administracji, których celem jest usprawnienie współpracy polsko-norweskiej w ramach projektu.

 

Delegację ze strony norweskiego partnera projektu reprezentowali: prof. Ingunn Studsrød, prof. Kathrine Skoland oraz prof. Brita Gjerstad. Z kolei Instytut Wymiaru Sprawiedliwości był reprezentowany przez zespół badawczy – dr. Jarosława Przeperskiego, mgr Małgorzatę Grządzielewską oraz mgr Samuela Owusu oraz zespół zarządzający – mgr Tomasza Bojanowskiego, mgr Joannę Tomczuk oraz Julię Starybrat.

 

 

qq online qq online qq online qq online