W dniu 9.10.2018 r. na stronie BIP Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zamieszczone zostało zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia badania – Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego (dalej: MAPP3) umożliwiającego poznanie preferencji oraz motywacji zawodowych kandydatów na uczestników projektu w ramach Pracowni Liderów Prawa w celu wyselekcjonowania osób posiadających najlepsze predyspozycje ze względu na określone kryteria. Swoje oferty zainteresowane podmioty mogły składać do dnia 14.10.2018 r. W ww. terminie złożona została jedna oferta.

Z uwagi na powyższe w dniu 22.10.2018 r. wybrana została jedyna oferta złożona przez ESSEY Kinga Padzik, która zaoferowała jednostkową cenę badania w wysokości 180 PLN brutto.

qq online qq online qq online qq online