Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – wykonanie badania sondażowego p.n. „Drugie Ogólnopolskie Badanie Wiktymizacyjne” data dodania: 07.05.2024, autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyjaśnieniu SWZ data dodania: 17.05.2024, autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert (poprawiona) data dodania: 12.06.2024, autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i ofertach odrzuconychdata dodania: 12.06.2024, autor: Piotr Perek

 

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – Organizacja Konferencji Naukowych „International Scientific Conference „Integrated System for the Prevention of Domestic Violence” i „Prawne aspekty zapobiegania przemocy domowej” data dodania: 07.03.2024, autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania:14.03.2024, autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O WYBORZE data dodania: 22.04.2024, autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – usługi transportowe i hotelowe w związku z wizytą delegacji IWS na Uniwersytecie Paneuropejskim w Bratysławie w marcu 2024 r. data dodania: 06.02.2024 r., autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINÓW SKŁADANIA I OTWIERANIA OFERT data dodania: 15.02.2024 r., autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 01.03.2024 r., autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O WYBORZE data dodania: 07.03.2024, autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – usługi hotelowe i cateringowe w związku z zakwaterowaniem uczestników programu Pracownia Zarządzania Strategicznego w I kwartale 2024 r. data dodania: 30.12.2023 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 09.01.2024 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 12.01.2024 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIU DO PONOWNEGO WYBORU data dodania: 25.01.2024 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY data dodania 30.01.2024 r. autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego i oprogramowania data dodania: 08.12.2023 autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA data dodania: 18.12.2023 autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – usługi transportowe i hotelowe w związku z wizytą delegacji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na Uniwersytecie w Stavanger w Norwegii – Partnerem Projektu w grudniu 2023 r. data dodania: 13.11.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 23.11.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej data dodania: 28.11.2023 autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej podsumowującej projekty badawcze „Polish – Hungarian Research Platform” i „Comparative Research Platform” (II postępowanie) data dodania: 10.10.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 18.10.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszej data dodania: 24.10.2023 autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej podsumowującej projekty badawcze „Polish – Hungarian Research Platform” i „Comparative Research Platform” data dodania: 20.09.2023 autor: Piotr Perek

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu data dodania: 28.09.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja o zmianie terminu skłądania ofert data dodania: 28.09.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 03.10.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zamówień częściowych na usługi C i D data dodania: 09.10.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej data dodania: 17.10.2023, autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – badania ankietowe oraz wywiady indywidualne i grupowe w zakresie ewaluacji testowanego modelu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” data dodania: 22.08.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 29.08.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej data dodania: 03.10.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja o uchyleniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i odrzucenia ofert data dodania: 10.10.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja o powtórnym wyborze oferty najkorzystniejszej data dodania: 17.10.2023, autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – usługi pisemnych tłumaczeń językowych udzielanych na rzecz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości data dodania: 27.07.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja o odmowie przedłużenia terminu składania ofert data dodania: 03.08.2023 autor: Piotr Perek

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia data dodania: 08.08.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 11.08.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej data dodania: 05.11.2023 autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – usługi druku książkowych publikacji naukowych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości data dodania: 12.07.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 20.07.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyborze oferty data dodania: 24.07.2023 autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – usługi hotelowe i konferencyjne na potrzeby organizacji szkolenia uczestników programu Pracownia Liderów Prawa Junior data dodania: 06.07.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 14.07.2023 autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyborze oferty data dodania: 24.07.2023 autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzeń do drukowania  i niszczenia oraz sprzętu audiowizualnego (III postępowanie)  data dodania: 30.06.2023, autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 12.07.2023 autor: Piotr Perek

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. części zamówienia nr 1-4 i nr 7  data dodania: 14.07.2023 autor: Piotr Perek

 

Zawiadomienie o wyborze ofert dot. części nr 5-6 data dodania: 14.07.2023 autor: Piotr Perek

 

Zawiadomienie o uchyleniu wyboru ofert dot. części nr 5-6 data dodania: 14.07.2023 autor: Piotr Perek

 

Zawiadomienie o powtórnym wyborze oferty najkorzystniejszej data dodania: 14.07.2023 autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – usługi redakcji i składu książkowych publikacji naukowych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości data dodania: 15.06.2023, autor: Jerzy Olszewski

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 30.06.2023, autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 04.07.2023, autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzeń do drukowania i niszczenia oraz sprzętu audiowizualnego (II postępowanie) data dodania: 23.05.2023, autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 06.06.2023, autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA data dodania: 04.07.2023, autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, urządzeń do drukowania i niszczenia oraz sprzętu audiowizualnego i mebli biurowych data dodania: 22.04.2023, autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 08.05.2023, autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA data dodania: 08.05.2023, autor: Piotr Perek

 

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – usługi transportu i hotelowe w związku z wizytą delegacji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na Uniwersytecie w Stavanger w Norwegii – Partnerem Projektu data dodania: 14.04.2023

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 26.04.2023 autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 04.07.2023 autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – usługi hotelowe na potrzeby zakwaterowania uczestników programu Akademia Komunikacji w okresie kwiecień – lipiec 2023 r. data dodania: 29.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 04.04.2023 r. autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 04.04.2023 r. autor: Piotr Perek

 

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IWS W SPRAWIE PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO Polish-Hungarian Research Platform data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA IWS W SPRAWIE PROJEKTU NAUKOWO-BADAWCZEGO Comparative Research Platform data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

 

Data dodania zapytań ofertowych/Date of adding inquiries: 23.03.2023

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Administrative justice reform”, tasked with analyzing the foreign including the Czech legal system data dodania: 23.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Administrative justice reform”, tasked with analyzing the foreign including the Slovak legal system data dodania: 23.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „The nature of the legislative process adopted to amend the Constitution”, tasked with analyzing the foreign including the Czech legal system data dodania: 23.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „The nature of the legislative process adopted to amend the Constitution”, tasked with analyzing the foreign including the Croatian legal system data dodania: 23.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „The nature of the legislative process adopted to amend the Constitution”, tasked with analyzing the foreign including the Romanian legal system data dodania: 23.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „The nature of the legislative process adopted to amend the Constitution”, tasked with analyzing the foreign including the Slovak legal system data dodania: 23.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Efficiency of the justice system”, tasked with analyzing the foreign including the Slovenian legal system data dodania: 23.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Efficiency of the justice system”, tasked with analyzing the foreign including the Slovak legal system data dodania: 23.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Rule of law”, tasked with analyzing the foreign including the Slovak system data dodania: 23.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Legal protection of children with disabilities”, tasked with analyzing the foreign including the Hungarian legal system data dodania: 23.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Data dodania zapytań ofertowych/Date of adding inquiries: 09.03.2023

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Administrative justice reform”, tasked with analyzing the foreign including the Czech legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Administrative justice reform”, tasked with analyzing the foreign including the Georgian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Administrative justice reform”, tasked with analyzing the foreign including the Croatian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Administrative justice reform”, tasked with analyzing the foreign including the Romanian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Administrative justice reform”, tasked with analyzing the foreign including the Slovenian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Administrative justice reform”, tasked with analyzing the foreign including the Slovak legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Administrative justice reform”, tasked with analyzing the foreign including the Ukrainian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „The nature of the legislative process adopted to amend the Constitution”, tasked with analyzing the foreign including the Czech legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „The nature of the legislative process adopted to amend the Constitution”, tasked with analyzing the foreign including the Georgian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „The nature of the legislative process adopted to amend the Constitution”, tasked with analyzing the foreign including the Croatian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „The nature of the legislative process adopted to amend the Constitution”, tasked with analyzing the foreign including the Romanian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „The nature of the legislative process adopted to amend the Constitution”, tasked with analyzing the foreign including the Slovenian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „The nature of the legislative process adopted to amend the Constitution”, tasked with analyzing the foreign including the Slovak legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „The nature of the legislative process adopted to amend the Constitution”, tasked with analyzing the foreign including the Ukrainian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Efficiency of the justice system”, tasked with analyzing the foreign including the Czech legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Efficiency of the justice system”, tasked with analyzing the foreign including the Georgian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Efficiency of the justice system”, tasked with analyzing the foreign including the Croatian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Efficiency of the justice system”, tasked with analyzing the foreign including the Romanian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Efficiency of the justice system”, tasked with analyzing the foreign including the Slovenian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Efficiency of the justice system”, tasked with analyzing the foreign including the Slovak legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Efficiency of the justice system”, tasked with analyzing the foreign including the Ukrainian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for three members of the research team „Legal protection of children with disabilities”, tasked with analyzing the foreign including the Hungarian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Ogłoszenie na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Legal protection of children with disabilities”, mających za zadanie analizę zagranicznego, w tym polskiego porządku prawnego data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for three members of the research team „Cybercrime”, tasked with analyzing the foreign including the Hungarian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Ogłoszenie na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Cybercrime”, mających za zadanie analizę zagranicznego, w tym polskiego porządku prawnego data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for three members of the research team „Legal protection of farmers”, tasked with analyzing the foreign including the Hungarian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Ogłoszenie na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Legal protection of farmers”, mających za zadanie analizę zagranicznego, w tym polskiego porządku prawnego data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for three members of the research team „Freedom of conscience in the institutional aspect”, tasked with analyzing the foreign including the Hungarian legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Ogłoszenie na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Freedom of conscience in the institutional aspect”, mających za zadanie analizę zagranicznego, w tym polskiego porządku prawnego data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Rule of law”, tasked with analyzing the foreign including the Czech legal system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Rule of law”, tasked with analyzing the foreign including the Georgian system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Rule of law”, tasked with analyzing the foreign including the Croatian system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Rule of law”, tasked with analyzing the foreign including the Romanian system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Rule of law”, tasked with analyzing the foreign including the Slovenian system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Rule of law”, tasked with analyzing the foreign including the Slovak system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Recruitment announcement for one member of the research team „Rule of law”, tasked with analyzing the foreign including the Ukrainian system data dodania: 09.03.2023 r. autor: Piotr Perek

 

 

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – Usługi hotelowe na potrzeby organizacji szkolenia uczestników Pracowni Liderów Prawa Junior data dodania: 19.01.2023 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 26.01.2023 r. autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 31.01.2023 r. autor: Piotr Perek

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa artykułów promocyjnych zawierających oznakowanie symboliką Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości data dodania: 20.12.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY data dodania: 20.12.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – zapewnienie usług hotelowych na potrzeby zakwaterowania uczestników programu Akademia Komunikacji Społecznej w dniach 12-15 stycznia 2023 r. w Warszawie data dodania: 20.12.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  data dodania: 29.12.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – dostawa artykułów promocyjnych zawierających oznakowanie symboliką Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości data dodania: 20.12.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU data dodania: 20.12.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – Usługi koordynacji implementacji i ewaluacji środowiskowej testowanego modelu pilotażowego Zintegrowanego Systemu Zapobiegania Przemocy Domowej data dodania: 24.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 02.12.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 03.12.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – zapewnienie usług transportu pasażerskiego i usług hotelowych na potrzeby organizacji szkolenia przedstawicieli wybranych gmin w zakresie testowanego pilotażu modelu Zintegrowanego Systemu Zapobiegania Przemocy Domowej data dodania: 21.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 28.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 28.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapewnienie usług hotelowych na potrzeby zakwaterowania uczestników programu Akademia Komunikacji Społecznej w dniach 18-20 listopada 2022 r. w Warszawie data dodania: 08.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszej data dodania: 16.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – usługi transportu i hotelowe w związku z wizytą delegacji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na Uniwersytecie w Stavanger w Norwegii – Partnerem Projektu data dodania: 27.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 04.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 08.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Kompleksowa organizacja i obsługa techniczna Międzynarodowych Konferencji Naukowych w dniach 21-23 listopada 2022 r. data dodania: 27.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY data dodania: 08.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – Zapewnienie usług transportu lotniczego i kolejowego oraz usług hotelowych w związku z organizacją Konferencji Międzynarodowej w ramach projektu PHRP 2022 w dniach 21-22 listopada 2022 r. w Warszawie data dodania: 24.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  data dodania: 03.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 08.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O UCHYLENIU INFORMACJI O WYBORZE OFERTY data dodania: 10.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 10.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – POSTĘPOWANIE II – Usługi redakcyjnych tłumaczeń językowych książkowych publikacji naukowych udzielanych na rzecz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (postępowanie II) data dodania: 22.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 02.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ USŁUGI A1, A2, B1, B2 i B3 data dodania: 21.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA USŁUGA C data dodania: 21.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – Usługi redakcyjnych tłumaczeń językowych książkowych publikacji naukowych oraz innych pisemnych tłumaczeń językowych udzielanych na rzecz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości data dodania: 01.10.2022 autor: Piotr Perek

 

Wniosek 1 data dodania: 07.10.2022 r. autor: Piotr Perek

Wyjaśnienie 1 07.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Wniosek 2 07.10.2022 r. autor: Piotr Perek

Wyjaśnienie 2 07.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Wniosek 3 07.10.2022 r. autor: Piotr Perek

Wyjaśnienie 3, 11.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Wniosek 4 07.10.2022 r. autor: Piotr Perek

Wyjaśnienie 4, 11.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Wniosek 5, 11.10.2022 r. autor: Piotr Perek

Zmiana terminu otwarcia ofert – Wyjaśnienie 5, 11.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 14.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania A1, A2, B1, B2, B3 i C data dodania: 21.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej usługa D  data dodania: 21.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

Zawiadomienie o uchyleniu informacji wyborze oferty najkorzystniejszej części D data dodania: 02.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ IWS CZĘŚĆ D data dodania: 03.11.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zapewnienie usług hotelowych na potrzeby zakwaterowania uczestników programu Akademia Komunikacji Społecznej w dniach 07-09 października 2022 r. w Warszawie data dodania: 01.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej data dodania: 05.10.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – kompleksowa organizacja i obsługa Międzynarodowej Konferencji Naukowej w dniach 29-30.09.2022 r. data dodania: 15.09.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – Zapewnienie usług transportu pasażerskiego i usług hotelowych w związku z organizacją Konferencji Konsultacyjnej w dniach 28-29 września 2022 r. w Warszawie data dodania: 07.09.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 13.09.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 15.09.2022 autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – postępowanie o zawarcie umowy ramowej na usługi druku książkowych publikacji naukowych IWS data dodania: 06.07.2022 autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 14.07.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 21.07.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „The Reform of the Administrative Judiciary”mających za zadanie analizę  polskiego porządku prawnego data dodania: 30.06.2022 r. autor: Piotr Perek

 

WYNIKI ZAPYTANIA – zatwierdzenie wyboru data: 19.07.2022 autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – Postępowanie II o zawarcie umowy ramowej na usługi redakcji i składu książkowych publikacji naukowych IWS data dodania: 23.06.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 04.07.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY data dodania: 07.07.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Mediation in Court Proceedings”mających za zadanie analizę  polskiego porządku prawnego data dodania: 22.06.2022 r. autor: Piotr Perek

 

WYNIKI ZAPYTANIA – zatwierdzenie wyboru data: 12.07.2022 autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na usługi redakcji i składu książkowych publikacji naukowych IWS data dodania: 07.06.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia data dodania: 15.06.2022 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 22.06.2022 autor: Piotr Perek

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania data dodania: 22.06.2022 autor: Piotr Perek

 

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Legal Aspects of Artificial Intelligence”mających za zadanie analizę  chorwackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Legal Apects of Artificial Intelligence”, tasked with analyzing the Croatian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Mediation in Court Proceedings”mających za zadanie analizę  chorwackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Mediation in Court Proceedings”, tasked with analyzing the Croatian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Legal Protection of Older People”mających za zadanie analizę  chorwackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Legal Protection of Older People”, tasked with analyzing the Croatian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „The Reform of the Administrative Judiciary”mających za zadanie analizę  chorwackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „The Reform of the Administrative Judiciary”, tasked with analyzing the Croatian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Legal Aspects of Artificial Intelligence” mających za zadanie analizę słowackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, tasked with analyzing the Slovak legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Mediation in Court Proceedings”mających za zadanie analizę  słowackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Mediation in Court Proceedings”, tasked with analyzing the Slovak legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Legal Protection of Older People”mających za zadanie analizę  słowackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Legal Protection of Older People”, tasked with analyzing the Slovak legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „The Reform of the Administrative Judiciary” mających za zadanie analizę  słowackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „The Reform of the Administrative Judiciary”, tasked with analyzing the Slovak legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Legal Aspects of Artificial Intelligence” mających za zadanie analizę ukraińskiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, tasked with analyzing the Ukrainian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Mediation in Court Proceedings”mających za zadanie analizę ukraińskiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Mediation in Court Proceedings”, tasked with analyzing the Ukrainian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Legal Protection of Older People”mających za zadanie analizę ukraińskiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Legal Protection of Older People”, tasked with analyzing the Ukrainian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „The Reform of the Administrative Judiciary” mających za zadanie analizę  ukraińskiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „The Reform of the Administrative Judiciary”, tasked with analyzing the Ukrainian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA – Zatwierdzenie wyboru data dodania: 27.06.2022 autor: Piotr Perek

 

 

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, mających za zadanie analizę  węgierskiego porządku prawnego. (for three members of the research team  „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, tasked with analyzing the Hungarian legal system).  data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „The Reform of the Administrative Judiciary”, mających za zadanie analizę węgierskiego porządku prawnego (for three members of the research team  „The Reform of the Administrative Judiciary”) data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Legal Protection of Older People”, mających za zadanie analizę węgierskiego porządku prawnego (for three members of the research team „Legal Protection of Older People”, tasked with analyzing the Hungarian legal system) data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „Mediation in Court Proceedings”, mających za zadanie analizę węgierskiego porządku prawnego (for three members of the research team  „Mediation in Court Proceedings”, tasked with analyzing the Hungarian legal system) data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „The Reform of the Administrative Judiciary”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Legal Protection of Older People”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Mediation in Court Proceedings”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA data dodania: 23.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZASTĘPSTWA W ZESPOLE data dodania: 19.07.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

Zapytanie ofertowe – organizacja i obsługa seminarium naukowego w dniu 02.03.2022 r. data dodania: 23.02.2022 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 01.03.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – organizacja i obsługa Międzynarodowej Konferencji Naukowej w dniach 9-10 grudnia 2021 r. data dodania: 19.11.2021 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.11.2021 autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby IWS data dodania: 08.11.2021 autor: Piotr Perek

 

Wynik postępowania data dodania: 18.11.2021 autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie na stanowisko osoby ds. obiegu dokumentów w projekcie naukowym: „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, współfinansowanej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość” data dodania: 28.10.2021 autor: Piotr Perek

 

 

Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji międzynarodowej data dodania: 13.09.2021 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 20.09.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację badania ankietowego i zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) dotyczących dostępności systemu wsparcia relacji w ramach projektu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” data dodania: 09.08.2021 autor: Piotr Perek

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia data dodania: 17.08.2021 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 17.08.2021 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert (skorygowana) data dodania: 17.08.2021 autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej data dodania 01.09.2021 autor: Piotr Perek

 

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie na stanowisko osoby ds. obiegu dokumentów w projekcie naukowym: Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej data dodania: 21.05.2021 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 04.06.2021 autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie członka zespołu badawczego „Praworządność”  data dodania: 28.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 05.05.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – organizacja trzech międzynarodowych konferencji naukowych data dodania: 23.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 05.05.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie kierownika zespołu badawczego „Praworządność” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie kierownika zespołu badawczego „Efektywność wymiaru sprawiedliwości” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Specyfika procesu legislacyjnego przewidzianego dla zmiany konstytucji (w świetle integracji europejskiej i tożsamości konstytucyjnej)” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Reforma sądownictwa administracyjnego” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie dwóch członków zespołu badawczego „Praworządność” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie dwóch członków zespołu badawczego „Efektywność wymiaru  sprawiedliwości” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – druk książek w oprawie miękkiej i oprawie twardej w 2021 r. dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości data dodania: 14.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 22.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – obsługa prawna projektów realizowanych w ramach Centrum Analiz Strategicznych IWS  data dodania: 31.03.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 20 kwietnia 2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem data dodania: 02.12.2020 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 08.12.2020 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Organizacja Konferencji Międzynarodowej w dniach 9-10 listopada 2020 r. data dodania: 19.10.2020 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 28.10.2020 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Organizacja Konferencji Międzynarodowej w dniach 8-10 października 2020 r. data dodania: 18.09.2020 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.09.2020 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – druk książek dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości    data dodania: 07.02.2020 autor: Piotr Perek

 

Wynik postępowania data dodania: 19.02.2020 autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie badania Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego

 

Zapytanie ofertowe – wykonanie usługi obejmującej organizację zjazdów szkoleniowych

 

Zapytanie ofertowe – druk książek dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Wynik postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – organizacja zjazdów szkoleniowych

 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe – usługa hotelarska w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sal konferencyjnych.

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania – Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego (dalej: MAPP3) umożliwiającego poznanie preferencji oraz motywacji zawodowych kandydatów na uczestników projektu w celu wyselekcjonowania osób posiadających najlepsze predyspozycje ze względu na określone kryteria.

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi organizacji seminariów i konferencji realizowanych na rzecz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Zapytanie ofertowe na zamówienie udzielane w trybie art. 138 ustawy – Prawo zamówień publicznych na zapewnienie w okresie od dnia 12 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. usług  hotelarskich i konferencyjnych, na potrzeby organizacji 11 zjazdów szkoleniowych, w tym pokoi hotelowych (noclegowych), wyżywienia oraz bufetu kawowego dla uczestników, miejsc parkingowych oraz sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem i obsługą.

 Informacja z otwarcia ofert

 

 Informacja z otwarcia ofert – uaktualnienie

 

 Informacja o wyniku postępowania

qq online qq online qq online qq online