Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAPYTANIE OFERTOWE – kompleksowa organizacja i obsługa Międzynarodowej Konferencji Naukowej w dniach 29-30.09.2022 r. data dodania: 15.09.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – Zapewnienie usług transportu pasażerskiego i usług hotelowych w związku z organizacją Konferencji Konsultacyjnej w dniach 28-29 września 2022 r. w Warszawie data dodania: 07.09.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 13.09.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 15.09.2022 autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – postępowanie o zawarcie umowy ramowej na usługi druku książkowych publikacji naukowych IWS data dodania: 06.07.2022 autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 14.07.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ data dodania: 21.07.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „The Reform of the Administrative Judiciary”mających za zadanie analizę  polskiego porządku prawnego data dodania: 30.06.2022 r. autor: Piotr Perek

 

WYNIKI ZAPYTANIA – zatwierdzenie wyboru data: 19.07.2022 autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – Postępowanie II o zawarcie umowy ramowej na usługi redakcji i składu książkowych publikacji naukowych IWS data dodania: 23.06.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT data dodania: 04.07.2022 r. autor: Piotr Perek

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY data dodania: 07.07.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Mediation in Court Proceedings”mających za zadanie analizę  polskiego porządku prawnego data dodania: 22.06.2022 r. autor: Piotr Perek

 

WYNIKI ZAPYTANIA – zatwierdzenie wyboru data: 12.07.2022 autor: Piotr Perek

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – Postępowanie o zawarcie umowy ramowej na usługi redakcji i składu książkowych publikacji naukowych IWS data dodania: 07.06.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia data dodania: 15.06.2022 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 22.06.2022 autor: Piotr Perek

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania data dodania: 22.06.2022 autor: Piotr Perek

 

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Legal Aspects of Artificial Intelligence”mających za zadanie analizę  chorwackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Legal Apects of Artificial Intelligence”, tasked with analyzing the Croatian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Mediation in Court Proceedings”mających za zadanie analizę  chorwackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Mediation in Court Proceedings”, tasked with analyzing the Croatian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Legal Protection of Older People”mających za zadanie analizę  chorwackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Legal Protection of Older People”, tasked with analyzing the Croatian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „The Reform of the Administrative Judiciary”mających za zadanie analizę  chorwackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „The Reform of the Administrative Judiciary”, tasked with analyzing the Croatian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Legal Aspects of Artificial Intelligence” mających za zadanie analizę słowackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, tasked with analyzing the Slovak legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Mediation in Court Proceedings”mających za zadanie analizę  słowackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Mediation in Court Proceedings”, tasked with analyzing the Slovak legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Legal Protection of Older People”mających za zadanie analizę  słowackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Legal Protection of Older People”, tasked with analyzing the Slovak legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „The Reform of the Administrative Judiciary” mających za zadanie analizę  słowackiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „The Reform of the Administrative Judiciary”, tasked with analyzing the Slovak legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Legal Aspects of Artificial Intelligence” mających za zadanie analizę ukraińskiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, tasked with analyzing the Ukrainian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Mediation in Court Proceedings”mających za zadanie analizę ukraińskiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Mediation in Court Proceedings”, tasked with analyzing the Ukrainian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „Legal Protection of Older People”mających za zadanie analizę ukraińskiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „Legal Protection of Older People”, tasked with analyzing the Ukrainian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „The Reform of the Administrative Judiciary” mających za zadanie analizę  ukraińskiego porządku prawnego. (Recruitment announcement – for one member of the research team „The Reform of the Administrative Judiciary”, tasked with analyzing the Ukrainian legal system). data dodania: 26.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA – Zatwierdzenie wyboru data dodania: 27.06.2022 autor: Piotr Perek

 

 

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, mających za zadanie analizę  węgierskiego porządku prawnego. (for three members of the research team  „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, tasked with analyzing the Hungarian legal system).  data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „The Reform of the Administrative Judiciary”, mających za zadanie analizę węgierskiego porządku prawnego (for three members of the research team  „The Reform of the Administrative Judiciary”) data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Legal Protection of Older People”, mających za zadanie analizę węgierskiego porządku prawnego (for three members of the research team „Legal Protection of Older People”, tasked with analyzing the Hungarian legal system) data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „Mediation in Court Proceedings”, mających za zadanie analizę węgierskiego porządku prawnego (for three members of the research team  „Mediation in Court Proceedings”, tasked with analyzing the Hungarian legal system) data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „The Reform of the Administrative Judiciary”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Legal Protection of Older People”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Mediation in Court Proceedings”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego data dodania: 09.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA data dodania: 23.05.2022 r. autor: Piotr Perek

 

ZASTĘPSTWA W ZESPOLE data dodania: 19.07.2022 r. autor: Piotr Perek

 

 

Zapytanie ofertowe – organizacja i obsługa seminarium naukowego w dniu 02.03.2022 r. data dodania: 23.02.2022 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 01.03.2022 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – organizacja i obsługa Międzynarodowej Konferencji Naukowej w dniach 9-10 grudnia 2021 r. data dodania: 19.11.2021 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.11.2021 autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby IWS data dodania: 08.11.2021 autor: Piotr Perek

 

Wynik postępowania data dodania: 18.11.2021 autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zatrudnienie na stanowisko osoby ds. obiegu dokumentów w projekcie naukowym: „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, współfinansowanej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość” data dodania: 28.10.2021 autor: Piotr Perek

 

 

Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji międzynarodowej data dodania: 13.09.2021 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 20.09.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację badania ankietowego i zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) dotyczących dostępności systemu wsparcia relacji w ramach projektu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” data dodania: 09.08.2021 autor: Piotr Perek

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia data dodania: 17.08.2021 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 17.08.2021 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert (skorygowana) data dodania: 17.08.2021 autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej data dodania 01.09.2021 autor: Piotr Perek

 

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie na stanowisko osoby ds. obiegu dokumentów w projekcie naukowym: Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej data dodania: 21.05.2021 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 04.06.2021 autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie członka zespołu badawczego „Praworządność”  data dodania: 28.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 05.05.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – organizacja trzech międzynarodowych konferencji naukowych data dodania: 23.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 05.05.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie kierownika zespołu badawczego „Praworządność” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie kierownika zespołu badawczego „Efektywność wymiaru sprawiedliwości” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Specyfika procesu legislacyjnego przewidzianego dla zmiany konstytucji (w świetle integracji europejskiej i tożsamości konstytucyjnej)” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Reforma sądownictwa administracyjnego” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie dwóch członków zespołu badawczego „Praworządność” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie dwóch członków zespołu badawczego „Efektywność wymiaru  sprawiedliwości” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – druk książek w oprawie miękkiej i oprawie twardej w 2021 r. dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości data dodania: 14.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 22.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – obsługa prawna projektów realizowanych w ramach Centrum Analiz Strategicznych IWS  data dodania: 31.03.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 20 kwietnia 2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem data dodania: 02.12.2020 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 08.12.2020 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Organizacja Konferencji Międzynarodowej w dniach 9-10 listopada 2020 r. data dodania: 19.10.2020 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 28.10.2020 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Organizacja Konferencji Międzynarodowej w dniach 8-10 października 2020 r. data dodania: 18.09.2020 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.09.2020 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – druk książek dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości    data dodania: 07.02.2020 autor: Piotr Perek

 

Wynik postępowania data dodania: 19.02.2020 autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie badania Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego

 

Zapytanie ofertowe – wykonanie usługi obejmującej organizację zjazdów szkoleniowych

 

Zapytanie ofertowe – druk książek dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Wynik postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – organizacja zjazdów szkoleniowych

 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe – usługa hotelarska w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sal konferencyjnych.

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania – Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego (dalej: MAPP3) umożliwiającego poznanie preferencji oraz motywacji zawodowych kandydatów na uczestników projektu w celu wyselekcjonowania osób posiadających najlepsze predyspozycje ze względu na określone kryteria.

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi organizacji seminariów i konferencji realizowanych na rzecz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Zapytanie ofertowe na zamówienie udzielane w trybie art. 138 ustawy – Prawo zamówień publicznych na zapewnienie w okresie od dnia 12 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. usług  hotelarskich i konferencyjnych, na potrzeby organizacji 11 zjazdów szkoleniowych, w tym pokoi hotelowych (noclegowych), wyżywienia oraz bufetu kawowego dla uczestników, miejsc parkingowych oraz sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem i obsługą.

 Informacja z otwarcia ofert

 

 Informacja z otwarcia ofert – uaktualnienie

 

 Informacja o wyniku postępowania