Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Zapytanie ofertowe – organizacja konferencji międzynarodowej data dodania: 13.09.2021 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 20.09.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację badania ankietowego i zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) dotyczących dostępności systemu wsparcia relacji w ramach projektu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” data dodania: 09.08.2021 autor: Piotr Perek

 

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia data dodania: 17.08.2021 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert data dodania: 17.08.2021 autor: Piotr Perek

 

Informacja z otwarcia ofert (skorygowana) data dodania: 17.08.2021 autor: Piotr Perek

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej data dodania 01.09.2021 autor: Piotr Perek

 

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie na stanowisko osoby ds. obiegu dokumentów w projekcie naukowym: Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej data dodania: 21.05.2021 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 04.06.2021 autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie członka zespołu badawczego „Praworządność”  data dodania: 28.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 05.05.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – organizacja trzech międzynarodowych konferencji naukowych data dodania: 23.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 05.05.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie kierownika zespołu badawczego „Praworządność” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie kierownika zespołu badawczego „Efektywność wymiaru sprawiedliwości” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Specyfika procesu legislacyjnego przewidzianego dla zmiany konstytucji (w świetle integracji europejskiej i tożsamości konstytucyjnej)” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Reforma sądownictwa administracyjnego” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie dwóch członków zespołu badawczego „Praworządność” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie na zatrudnienie dwóch członków zespołu badawczego „Efektywność wymiaru  sprawiedliwości” data dodania: 21.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – druk książek w oprawie miękkiej i oprawie twardej w 2021 r. dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości data dodania: 14.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 22.04.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – obsługa prawna projektów realizowanych w ramach Centrum Analiz Strategicznych IWS  data dodania: 31.03.2021 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 20 kwietnia 2021 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem data dodania: 02.12.2020 r. autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 08.12.2020 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Organizacja Konferencji Międzynarodowej w dniach 9-10 listopada 2020 r. data dodania: 19.10.2020 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 28.10.2020 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – Organizacja Konferencji Międzynarodowej w dniach 8-10 października 2020 r. data dodania: 18.09.2020 autor: Piotr Perek

 

Wyniki postępowania data dodania: 29.09.2020 r. autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – druk książek dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości    data dodania: 07.02.2020 autor: Piotr Perek

 

Wynik postępowania data dodania: 19.02.2020 autor: Piotr Perek

 

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie badania Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego

 

Zapytanie ofertowe – wykonanie usługi obejmującej organizację zjazdów szkoleniowych

 

Zapytanie ofertowe – druk książek dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Wynik postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – organizacja zjazdów szkoleniowych

 

Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zapytanie ofertowe – usługa hotelarska w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i wynajmu sal konferencyjnych.

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania – Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego (dalej: MAPP3) umożliwiającego poznanie preferencji oraz motywacji zawodowych kandydatów na uczestników projektu w celu wyselekcjonowania osób posiadających najlepsze predyspozycje ze względu na określone kryteria.

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi organizacji seminariów i konferencji realizowanych na rzecz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Zapytanie ofertowe na zamówienie udzielane w trybie art. 138 ustawy – Prawo zamówień publicznych na zapewnienie w okresie od dnia 12 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. usług  hotelarskich i konferencyjnych, na potrzeby organizacji 11 zjazdów szkoleniowych, w tym pokoi hotelowych (noclegowych), wyżywienia oraz bufetu kawowego dla uczestników, miejsc parkingowych oraz sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem i obsługą.

 Informacja z otwarcia ofert

 

 Informacja z otwarcia ofert – uaktualnienie

 

 Informacja o wyniku postępowania