Sprawozdania

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2021 (PDF, 92 KB) Data dodania: 07.04.2022, Autor: Piotr Perek

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2020 (PDF, 92 KB) Data dodania: 07.04.2021, Autor: Piotr Perek

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2019 (PDF, 120 KB) Data dodania: 31.03.2020, Autor: Piotr Perek

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2018 (PDF, 140 KB) Data dodania: 15.03.2019, Autor: Piotr Perek

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2017 (PDF, 142 KB)

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2016 (PDF, 204 KB)

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2015 (PDF, 261 KB)

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2014 (PDF, 656 KB)

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2013 (PDF, 522 KB)

 

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2011 (PDF, 1,06 MB)

 

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

 

Bilans Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2018 Data dodania: 09.05.2019 Autor: Piotr Perek

 

Rachunek zysków i strat Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2018 Data dodania: 09.05.2019 Autor: Piotr Perek

 

Zestawienie zmian w fundusze Instytut Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2018 Data dodania: 09.05.2019 Autor: Piotr Perek

 

Informacja dodatkowa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości za rok 2018 Data dodania: 09.05.2019 Autor: Piotr Perek