Efektywność energetyczna

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (2013 R.)

 

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późniejszymi zmianami) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2 cyt. artykułu.

Realizacja zadań w 2013 roku obejmowała:

Nabycie nowych urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

Wymianę eksploatowanego urządzenia na urządzenie, o których mowa w pkt 1.

Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – działań w wyniku, których uzyskuje się oszczędność energii, w roku 2013 należało dokonanie zakupu nowych komputerów przenośnych (4 szt.) oraz wymiana komputerów stacjonarnych (11 szt.). Ponadto prowadzone były działania informacyjne promujące oszczędzanie energii i podnoszące świadomość pracowników, związane z koniecznością racjonalnego gospodarowania środkami.

qq online qq online qq online qq online