22.08.2023 r.

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

 

Badania ankietowe oraz wywiady indywidualne i grupowe w zakresie ewaluacji testowanego modelu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

SWZ Badania

 

 

Załącznik nr 3

 

 

Załącznik nr 4

 

 

Załącznik nr 5

 

 

qq online qq online qq online qq online