ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Adres do korespondencji: ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa

tel. (22) 826-03-63 fax. (22) 826-24-01

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Przeprowadzenie badania – Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego (dalej: MAPP3) umożliwiającego poznanie preferencji oraz motywacji zawodowych kandydatów na uczestników projektu w celu wyselekcjonowania osób posiadających najlepsze predyspozycje ze względu na określone kryteria.”.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający jest zainteresowany zawarciem umowy na przeprowadzenie badania – Motywacyjnej Analizy Potencjału Pracowniczego (dalej: MAPP3) umożliwiającego poznanie preferencji oraz motywacji zawodowych kandydatów na uczestników projektu w celu wyselekcjonowania osób posiadających najlepsze predyspozycje ze względu na określone kryteria.

Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do przeprowadzenia badania wszystkich wskazanych przez Zamawiającego osób w sposób uniemożliwiający Wykonawcy identyfikację kandydatów w przedziale liczbowym 120-240 kandydatów.

 

Więcej informacji w załącznikach:

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

qq online qq online qq online qq online