data: 23.06.2022

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

Postępowanie II o zawarcie umowy ramowej na usługi redakcji i składu książkowych publikacji naukowych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

SWZ REDAKCJA I SKŁAD

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 

AKTUALIZACJA 27.06.2022 r.

 

 

ZMIANA SWZ REDAKCJA I SKŁAD

 

WYJAŚNIENIA SWZ REDAKCJA I SKŁAD II

 

 

AKTUALIZACJA 30.06.2022 r.

 

 

ZMIANA SWZ REDAKCJA I SKŁAD II

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU REDAKCJA I SKŁAD II

 

qq online qq online qq online qq online