data dodania: 27.07.2023 r.

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

 

Usługi pisemnych tłumaczeń językowych udzielanych na rzecz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

 

OGŁOSZENIE

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIK nr 3

 

ZAŁĄCZNIK nr 4

 

ZAŁĄCZNIK nr 5A

 

ZAŁĄCZNIK nr 5B

 

ZAŁĄCZNIK nr 5C

 

ZAŁĄCZNIK nr 5D

 

ZAŁĄCZNIK nr 5E

 

 

A K T U A L I Z A C J A  08.08.2023 r.

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE SWZ

 

SWZ TEKST UJEDNOLICONY

 

ZAŁĄCZNIK nr 3

 

qq online qq online qq online qq online