09.05.2022

 

Zapytanie ofertowe

 

zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „Mediation in Court Proceedings”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY