data dodania: 21.11.2022 r.

 

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

 

Zapewnienie usług transportu pasażerskiego i usług hotelowych na potrzeby organizacji szkolenia przedstawicieli wybranych gmin w zakresie testowanego pilotażu modelu Zintegrowanego Systemu Zapobiegania Przemocy Domowej.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIK nr 3

 

ZAŁĄCZNIK nr 4

 

ZAŁĄCZNIK nr 5

 

qq online qq online qq online qq online