dnia 27 listopada 2018

 

Zamawiający nie udzielił zamówienia na usługę społeczną żadnemu Wykonawcy, gdyż stosownie do postanowień Rozdziału XVIII ust. 4 pkt 4.2 Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Informacja – szczegóły

qq online qq online qq online qq online