07.05.2024 r.

Z A M Ó W I E N I E   P U B L I C Z N E

 

Wykonanie badania sondażowego p.n. „Drugie Ogólnopolskie Badanie Wiktymizacyjne”

 

 

OGŁOSZENIE

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

 

A K T U A L I Z A C J A

 

MODYFIKACJA SWZ

qq online qq online qq online qq online