data dodania: 09.08.2021 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację badania ankietowego i zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) dotyczących dostępności systemu wsparcia relacji w ramach projektu „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

ZAŁĄCZNIKI

qq online qq online qq online qq online