23.05.2022

 

Komisja konkursowa wybrała zwycięzców poszczególnych konkursów:

 

 

Konkurs: Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, mających za zadanie analizę  węgierskiego porządku prawnego. (for three members of the research team  „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, tasked with analyzing the Hungarian legal system):

 

 • Istvan Ambrus;
 • Emod Veress;
 • Barnabas Hajas;

 

Konkurs: Zapytanie ofertowe – Zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Legal Protection of Older People”, mających za zadanie analizę węgierskiego porządku prawnego (for three members of the research team „Legal Protection of Older People”, tasked with analyzing the Hungarian legal system):

 

 • Zsusa Wopera;
 • Erika Varadi;

 

Konkurs: Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „Mediation in Court Proceedings”, mających za zadanie analizę węgierskiego porządku prawnego (for three members of the research team  „Mediation in Court Proceedings”, tasked with analyzing the Hungarian legal system):

 

 • Judit Glavantis;
 • Eszter Gilanyi;
 • Katalin Visontai-Szabo;

 

Konkurs: Zapytanie ofertowe – Zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „The Reform of the Administrative Judiciary”, mających za zadanie analizę węgierskiego porządku prawnego (for three members of the research team  „The Reform of the Administrative Judiciary”):

 

 • Andras Patyi;
 • Kitty Pollak;
 • Gabor Hulko;

 

Konkurs: Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego  „Legal Aspects of Artificial Intelligence”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego:

 

 • Agnieszka Gryszczyńska;
 • Rafał Wielki;
 • Zbigniew Więckowski;

 

Konkurs: Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Legal Protection of Older People”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego:

 

 • Konrad Walczuk;
 • Marta Osuchowska;
 • Wojciech Lis;

 

Konkurs: Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „Mediation in Court Proceedings”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego:

 

 • Barbara Janusz-Pohl;
 • Justyna Krzywkowska;
 • Michał Peno;

 

Konkurs: Zapytanie ofertowe – zatrudnienie trzech członków zespołu badawczego „The Reform of the Administrative Judiciary”, mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego:

 

 • Agata Federczyk;
 • Przemysław Ostojski;
 • Antoni Hanusz,

 

 

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA – ZATWIERDZENIE WYBORU

qq online qq online qq online qq online