Cyberbezpieczeństwo Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości

Międzynarodowy projekt badawczy: Cyberbezpieczeństwo Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości, realizowany przez Instut Wymiaru Sprawiedliwości, ma na celu zapobieganie cyberprzestępczości — zarówno poprzez edukację prawną  jak i działania pozwalające beneficjentom projektu przejść od teorii do praktyki. Poprzez realizację wszystkich podzadań planuje się zahamowanie tendencji wzrostowych w zakresie przestępstw związanych z internetem lub systemami komputerowymi i zmniejszenie skutków dotykających zarówno instytucje publiczne jak i obywateli w ogóle.