Cyberbezpieczeństwo Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości

Międzynarodowy projekt badawczy: Cyberbezpieczeństwo Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości, był realizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w latach 2020-2022, cel projektu to zapobieganie cyberprzestępczości — zarówno poprzez edukację prawną jak i działania pozwalające beneficjentom projektu przejść od teorii do praktyki. Projekt realizował cele zahamowania tendencji wzrostowych w zakresie przestępstw związanych z internetem lub systemami komputerowymi i zmniejszenia skutków dotykających zarówno instytucje publiczne jak i obywateli w ogóle.

qq online qq online qq online qq online