O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie.

Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan

Koncepcja

Koncepcja projektu bazuje na analizie i opracowaniu sposobów przeciwdziałania przestępczości z nienawiści religijnej. Projekt ma charakter interdyscyplinarny łącząc ze sobą różne dziedziny prawa, a także stosując różnorodne metodologie.

Potrzeba

Religia jest integralnym aspektem życia społecznego. Zbalansowana z wymogami państwa neutralnego światopoglądowo jest niezbędna w państwie demokratycznym, gdyż odzwierciedla ona istotę tożsamości społeczności czy indywidualnych osób. Kluczowym aspektem realizacji projektu jest analiza prawnej sytuacji mniejszości religijnych w świecie. Ta analiza prowadzona jest na przykładzie chrześcijan, gdyż jest to najbardziej pokrzywdzona grupa religijna – zgodnie z badaniami Pew Research Center z 2016 r., jest nękana aż w 144 krajach na świecie.

Realizacja

Badania dotyczą zagadnień kryminologicznych, praw człowieka, prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego. Pytania badawcze są różne i obejmują zakres od doktrynalnej i teoretycznej analizy podstawowych kwestii, poprzez usystematyzowanie lub systematyczne porównywanie norm prawnych, po propozycje reformy prawa i rozwiązania bieżących problemów prawnych związanych z przeciwdziałaniem przestępczości z nienawiści religijnej w Polsce i na świecie.

Efekty

Efektem realizacji projektu jest analiza prawnej sytuacji mniejszości religijnych w świecie, mowy nienawiści religijnej, a także wolności religijnej.

 

Główna strona projektu