Prawo, gospodarka i technologia

na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości

Międzynarodowy Projekt badawczy: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości, to program, który był prowadzony przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem specjalistów z takich ośrodków badawczych jak: Harvard Business School, SRI International (Stanford Research Institute), MIT (Massachusetts Institute of Technology), China Europe International Business School oraz IESE Business School. Projekt miał na celu przybliżenie najnowocześniejszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości, znajdujących uznanie wśród administracji wysokorozwiniętych państw oraz największych korporacji.

 

Dnia 31 grudnia 2019 roku zakończyła się realizacja międzynarodowego projektu badawczego pt. Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Projekt był finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości