Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

2023-03-19

23 marca obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Deklaracja o jego ustanowieniu została przyjęta 12 marca 2007 roku na mocy jednomyślnej decyzji wszystkich członków Parlamentu Węgier. Cztery dni później – 16 marca 2007 roku – taką uchwalę przez aklamację podjął Sejm RP.

 

„Wspólne losy, wspólni bohaterowie, wspólni wrogowie i przyjaciele, wszystko to sprawiło, że między narodami polskim i węgierskim zrodziła się i utrwaliła autentyczna sympatia i głęboka przyjaźń” – czytamy w przyjętej w marcu 2007 r. przez węgierskie Zgromadzenie Narodowe oraz polski Sejm uchwale.

 

W tekście uchwały przywołano wydarzenia i postaci historyczne łączące Polaków i Węgrów: panowanie pochodzącego z Węgier króla Stefana Batorego, kiedy to Polska przeżywała jeden z najświetniejszych okresów w swojej historii, dokonania gen. Józefa Bema w walce o wolność Węgier oraz poparcie Polaków dla antykomunistycznego powstania w Budapeszcie w 1956 r., które zostało stłumione przez zbrojną interwencję Moskwy.

 

Zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech istnieje wiele inicjatyw podkreślających przyjaźń polsko-węgierską. Dotyczy to zarówno współpracy gospodarczej, kulturalnej, jak i naukowej. Instytut      Wymiaru Sprawiedliwości prowadzi ożywioną współpracę naukową prowadząc badania przy udziale zespołów polsko-węgierskich w prestiżowych projektach: Polish-Hungarian Reaserch Platform oraz Central European Professors’ Network.

 

Przypominamy, że w 2022 roku w Warszawie odbyła się duża międzynarodowa konferencja z udziałem naukowców z Węgier. https://iws.gov.pl/sztuczna-inteligencja-i-ochrona-osob-starszych/ 

 

qq online qq online qq online qq online