Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości 

 

 

„Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” to program prowadzony przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem specjalistów z takich ośrodków badawczych jak Harvard Business School, Stanford Research Institute, Massachusetts Institute of Technology, China Europe International Business School oraz IESE Business School.

 

Projekt ma na celu przybliżenie najnowocześniejszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości, znajdujących uznanie wśród administracji wysokorozwiniętych państw oraz największych korporacji. Dzięki projektowi wytworzone rozwiązania obejmujące obszary finansów, energetyki, ubezpieczeń oraz zarządzania ludźmi zostaną dostosowane do polskich warunków prawnych i logistycznych.

 

 

Sektory


Sektor Finansów

Więcej

Sektor Energetyki

Więcej

Sektor Ubezpieczeń

Więcej

Zarządzanie
Ludzmi w Organizacji

Więcej

 

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości 

 

Państwowa jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Sprawiedliwości, prowadząca działalność naukowo-badawczą z zakresu tworzenia, stosowania, aksjologii i społecznego funkcjonowania prawa oraz zjawisk przestępczości i patologii społecznej. Instytut współpracuje z sądami oraz innymi organami wymiaru sprawiedliwości, w tym również Krajową Szkołą Sadownictwa i Prokuratury. Bierze udział we współpracy międzynarodowej, uczestnicząc w projektach badawczych realizowanych m.in. przez Komisję Europejską, EUROSTAT oraz Radę Europy.

 

qq online qq online qq online qq online