Atlas przestępczości w Polsce 4

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

– Wstęp (Andrzej Siemaszko) 7

– Część I. Dane urzędowe 9

– Rozdział I. Przestępstwa stwierdzone 11

– Rozdział lI. Podejrzani 55

– Rozdział III. Skazania i orzeczone kary 87

– Rozdział IV. Uwięzieni 163

– Rozdział V. Międzynarodowe statystyki przestępczości 189

– Część II. Dane wiktymizacyjne 231

– Rozdział VI. Polska 235

– Rozdział VII. Polska na tle wybranych krajów 263

– Rozdział VIII. Warszawa na tle wybranych miast 289

– Podsumowanie. Przestępczość i polityka kryminalna w III Rzeczpospolitej: osiemnaście burzliwych lat (Andrzej Siemaszko) 313

– Indeks analizowanych kategorii 327


qq online qq online qq online qq online