Atlas przestępczości w Polsce

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

PRZEDMOWA 11

 

 

Część I

PRZESTĘPSTWA I SPRAWCY PRZESTĘPSTW 17

Rysunki:

1. Przestępstwa stwierdzone ogółem (liczby bezwzględne) 18
2. Przestępstwa stwierdzone ogółem (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 18
3. Przestępstwa stwierdzone w miastach i na wsi (liczby bezwzględne) 19
4. Przestępstwa stwierdzone w miastach i na wsi (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 20
5. Przestępstwa stwierdzone w 1975 r według województw (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 21
6. Przestępstwa stwierdzone w 1993 r według województw (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 22
7. Struktura przestępstw stwierdzonych w 1993 r według rodzajów (odsetki)  23
8. Struktura przestępstw przeciwko mieniu w 1993 r (odsetki) 24
9. Struktura przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w 1993 r (odsetki) 25
10. Zabójstwo (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 26
11. Uszkodzenie ciała (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 26
12. Udział w bójce lub pobiciu (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 27
13. Zgwałcenie (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 27
14. Kradzież (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 28
15. Rozbój, wymuszenie rozbójnicze, kradzież rozbójnicza (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 28
16. Kradzież z włamaniem (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 29
17. Przestępstwa o charakterze gospodarczym (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 30
18. Przestępstwa drogowe (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 30
19. Przestępstwa przeciwko rodzinie (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 31
20. Podpalenie (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 31
21. Wykrywalność przestępstw (wskaźniki wykrywalności w procentach) 32
22. Wykrywalność przestępstw w 1993 r według rodzajów (wskaźniki wykrywalności w procentach) 33
23. Podejrzani o popełnienie przestępstw (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 34
24. Mężczyźni podejrzani o popełnienie przestępstw (współczynniki na 100 tysięcy mężczyzn) 35
25. Kobiety podejrzane o popełnienie przestępstw (współczynniki na 100 tysięcy kobiet) 36
26. Podejrzani o popełnienie przestępstw według wieku (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 37
27. Dynamika współczynnika podejrzanych o popełnienie przestępstw w latach 1989-1993 (według płci i wieku) 38
28. Tymczasowo aresztowani wśród oskarżonych (odsetki) 39
29. Postępowania przygotowawcze zakończone aktem oskarżenia (liczby bez­względne) 40
30. Postępowania przygotowawcze zakończone umorzeniem (liczby bezwzględne)41
31. Postępowania przygotowawcze zakończone umorzeniem warunkowym lub skierowaniem do sądów rodzinnych (liczby bezwzględne) 42

 

 

Część II

SKAZANIA I KARY 43

Rysunki:

32. Skazania ogółem (liczby bezwzględne) 44
33. Skazania ogółem (współczynniki na 100 tysięcy ludności powyżej 17 lat) 45
34. Skazania kobiet (liczby bezwzględne) 46
35. Skazania według rodzajów popełnionych przestępstw (odsetki) 47
36. Skazania według rodzajów orzeczonych kar (odsetki) 49
37. Skazania na karę pozbawienia wolności (liczby bezwzględne) 50
38. Skazania na karę bezwzględnego pozbawienia wolności według długości orzeczonych kar (odsetki) 51
39. Średni wymiar kary bezwzględnego pozbawienia wolności 52
40. Skazania na karę śmierci i karę 25 lat pozbawienia wolności (liczby bez­względne) 53
41. Skazania na karę pozbawienia wolności oraz karę grzywny obok kary pozba­wienia wolności (liczby bezwzględne) 54
42. Skazania na karę grzywny samoistnej (liczby bezwzględne) 55
43. Skazania na karę ograniczenia wolności (liczby bezwzględne) 56
44. Skazania na karę ograniczenia wolności według długości orzeczonych kar (odsetki) 57
45. Skazania na karę ograniczenia wolności według rodzajów orzeczonych kar (liczby bezwzględne) 58
46. Osoby z nałożonymi zobowiązaniami wśród skazanych na karę ograniczenia wolności (odsetki) 59
47. Tymczasowo aresztowani wśród osądzonych (odsetki) 60
48. Uchylenie aresztu tymczasowego (odsetek ogółu tymczasowo aresztowanych osądzonych) 61
49. Recydywiści wśród ogółu skazanych (odsetki) 62
50. Recydywiści wśród skazanych na karę bezwzględnego pozbawienia wolności (odsetki) 63
51. Recydywiści skazani na karę bezwzględnego pozbawienia wolności według długości orzeczonej kary (odsetki) 64
52. Kary dodatkowe ogółem (liczby bezwzględne) 65
53. Kara dodatkowa: zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (liczby bezwzględne) 66
54. Kara dodatkowa: pozbawienie praw publicznych (liczby bezwzględne) 67
55. Kara dodatkowa: zakaz zajmowania stanowiska i wykonywania zawodu (liczby bezwzględne) 68
56. Kara dodatkowa: podanie wyroku do publicznej wiadomości (liczby bezwzględne) 69
57. Kara dodatkowa: przepadek rzeczy (liczby bezwzględne) 70
58. Kara dodatkowa: konfiskata mienia (liczby bezwzględne) 71
59. Kara dodatkowa: pozbawienie praw rodzicielskich (liczby bezwzględne) 72
60. Nawiązka (liczby bezwzględne) 73
61. Nie skazani wśród osądzonych (odsetki) 74
62. Zakończenie postępowania sądowego wobec nie skazanych (odsetki) 75
63. Skazania za przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (liczby bezwzględne) 76

 

 

Część III

POPULACJA UWIĘZIONYCH 77

Rysunki:

64. Uwięziem (liczby bezwzględne) 78
65. Uwięzieni (współczynniki na 100 tysięcy ludności) 79
66. Tymczasowo aresztowani, skazani i ukarani wśród uwięzionych (odsetki) 80
67. Uwięzieni według płci (współczynniki uwięzionych kobiet na 1000 uwięzio­nych mężczyzn) 81
68. Skazani odbywający kary zastępcze (liczby bezwzględne) 82
69. Tymczasowo aresztowani i skazani w 1993 r według rodzajów popełnionych przestępstw (odsetki) 83
70. Uwięzieni w 1993 r według płci i rodzajów popełnionych przestępstw (odsetki) 84
71. Uwięzieni młodociani w 1993 r według rodzajów popełnionych przestępstw (odsetki) 85
72. Skazani według długości odbywanej kary zasadniczej w 1993 r (liczby bezwzględne) 86
73. Skazani według długości odbywanej kary zastępczej w 1993 r (liczby bezwzględne) 87
74. Uwięzieni w 1993 r według płci i wieku (odsetki) 88


qq online qq online qq online qq online