Komu kradną, kogo biją. Przestępczość nierejestrowana w Polsce i na świecie

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Wstęp 7

 

1. METODOLOGIA BADAŃ WIKTYMIZACYJNYCH 13
Mankamenty urzędowych danych o przestępczości 13
Zalety i wady badań wiktymizacyjnych 18 
Dane policyjne i wiktymizacyjne: miary konkurencyjne czy komplementarne? 20
ICVS, czyli Międzynarodowe Badania Ofiar Przestępstw: trochę (krótkiej) historii 22

 

2. PRZESTĘPCZOŚĆ 25 
Uwagi wprowadzające 25
Charakterystyka ogólna 29
Uszeregowania międzynarodowe 37
Grupy przestępstw 40
Przestępstwa kontaktowe 40
Uszeregowania międzynarodowe 44
Przestępstwa „samochodowe” 48
Uszeregowania międzynarodowe 50
Kradzieże rowerów i motocykli 53
Uszeregowania międzynarodowe 54
Kradzieże wtasności osobistej 56
Uszeregowania międzynarodowe 57 
Włamania do mieszkań 60
Uszeregowania międzynarodowe 61
Oszustwa konsumenckie i korupcja 63
Uszeregowania międzynarodowe 65 
Pozostate przestępstwa 69
Powaga przestępstw 71
Uszeregowania międzynarodowe 74
Podsumowanie 74

 

3. ZGŁASZANIE PRZESTĘPSTW 77
Uwagi wprowadzające 77
Struktura i dynamika przestępczości nie rejestrowanej 78 
Uszeregowania międzynarodowe 82
Powody zgłaszania i niezgłaszania przestępstw 99
Powody zgłaszania przestępstw 99
Powody niezgtaszania przestępstw 101
Podsumowanie 103

 

4. LĘK PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ ORAZ OCENA SKUTECZNOŚCI PRACY POLICJI 105
Lęk przed przestępczością 106
Uszeregowania międzynarodowe 108
Ocena skuteczności pracy policji 112
Uszeregowania międzynarodowe 114
Zabezpieczenia przed przestępczością 117
Uszeregowania międzynarodowe 119
Podsumowanie 120

 

5. PUNITYWNOŚĆ 123
Struktura i dynamika „orzekanych kar” 123
Uszeregowania międzynarodowe 125
Podsumowanie 126

 

6. W POSZUKIWANIU PRZYCZYN: ANALIZY KORELACYJNE Z UDZIAŁEM WIELU ZMIENNYCH 129
Konstrukcja wskaźników i indeksów 131
Konstrukcja zmiennych zależnych 133
Uwarunkowania podatności wiktymizacyjnej 134
Uwarunkowania zgłaszania przestępstw 145
Uwarunkowania lęku przed przestępczością 149
Uwarunkowania przekonania o skuteczności policji 151
Uwarunkowania „surowości karania” 153
Makrospołeczne uwarunkowania przestępczości 155

 

WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE 163


qq online qq online qq online qq online