Prawnokarne aspekty wolności. Materiały z konferencji Arłamów 16-18 maja 2005 r.

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Wstęp 7

Stanisław Waltoś. Perspektywy prac kodyfikacyjnych w zakresie prawa karnego w Polsce 11

Andrzej Marek. Wolność jako przedmiot ochrony prawa karnego 21

Oktawia Górniok. Profilaktyka przestępczości a ograniczanie wolności jednostki 31

Tomasz Kaczmarek. Wolność dysponowania życiem a prawo do godnej śmierci 45

Jacek Giezek. Kolizja dóbr a prawnokarna ochrona wolności 71

Jarosław Warylewski. Prawnokarne uwarunkowania wolności w zakresie ekspresji seksualnej oraz twórczości (min artystycznej, naukowej i dziennikarskiej) 89

Marek Mozgawa. Przestępstwa przeciwko wolności (art 189-192 kk) 107

Piotr Kardas. Zasada ochrony wolności a odpowiedzialność karna za wymuszenie zwrotu wierzytelności 141

Ryszard A. Stefański. Prawnokarna ochrona miru domowego 167

Mieczysław O. Nawrocki. Problemy interpretacji norm kodeksu karnego Ukrainy o odpowiedzialności za usiłowanie ograniczenia wolności człowieka 179

Wiesław Kozielewicz. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum jako przejaw ochrony wolności wyborcy 189

Partycja Kozłowska-Kalisz, Marzena Kucharska-Derwisz. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania 209

Magdalena Budyń- Kulik, Marek Kułik. Wolność działalności artystycznej jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną 233

Marek Marczewski. Przestępstwa przeciwko wolności w kodeksie karnym z 1997 r — obraz statystyczny 251

Magdalena Czech-Osowicz. Wolność przemieszczania się — gwarancje i ograniczenia prawne 275

Dyskusja 291


qq online qq online qq online qq online