Gala podsumowująca „Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną w zakresie nauk prawnych”

2019-06-12

W dniu 7 czerwca 2019 roku Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się uroczysta gala podsumowująca „Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną w zakresie nauk prawnych”. Organizatorem konkursu było Wydawnictwo IWS. W wydarzeniu wzięli udział laureaci Konkursu, członkowie Kapituły, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, kierownictwo i pracownicy IWS oraz zaproszeni goście. Przed wręczeniem nagród i wyróżnień, głos zabrał dr Marcin Wielec Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, który gratulując zwycięzcom życzył im kolejnych sukcesów zawodowych i naukowych.

 

Uroczyste spotkanie stało się także okazją do ogłoszenia i wręczenia nominacji dla kierownictwa Instytutu. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry desygnował dr Marcina Wielca na stanowisko Dyrektora IWS oraz dr hab. Pawła Sobczyka, prof. UO na stanowisko wicedyrektora IWS.

 

Uroczystość podsumował pomysłodawca konkursu, Kierownik Wydawnictwa IWS dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW.

 

qq online qq online qq online qq online