Konferencja naukowa: „Eutanazja w „praworządnych” czasach”

2020-12-15

W środę 9 grudnia Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował Ogólnopolską Konferencję Naukową „Eutanazja w „praworządnych” czasach”. Prelegenci z różnych ośrodków akademickich podjęli się naukowej analizy zjawiska eutanazji w ujęciu interdyscyplinarnym i komparatystycznym w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.Konferencję otworzył dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcin Wielec, który nakreślił ramy dyskusji i powitał gości i prelegentów.

 

Następnie glos zabrał wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, który zaznaczył, że „nie można uznać́ koncepcji praw człowieka za swoistą „licencję do zabijania”, która godziłaby w przyrodzoną i niezbywalną godność́ wynikającą z faktu bycia osobą. Stosowanie eutanazji jest odzwierciedleniem głębokiego kryzysu cywilizacji europejskiej. Szczególnie okrutnym wydaje się̨ przeprowadzanie eutanazji na osobach bez zdolności do podejmowania decyzji. Są̨ to psychicznie chorzy pacjenci, ludzie o niepełnosprawnościach intelektualnych oraz ci pozbawieni świadomości, a także małe dzieci. Dr Romanowski zaznaczył, że w świetle obecnego ustawodawstwa Niderlandy de facto wartościują̨ życie człowieka. W mojej ocenie stanowi to przejaw nie tyle inflacji, co degeneracji praw człowieka. W październiku holenderska większość́ parlamentarna uzgodniła rozciągniecie prawa do poddania eutanazji dziecka od 1 do 12 lat. W tym roku niderlandzki sąd wydał też orzeczenie legalizujące eutanazję osób z demencją. W samym 2019 r. w Niderlandach było ponad 6,300 przypadków eutanazji. Od 2002 r. odnotowano wzrost pozbawiania ludzi życia prawie o 240%. Co więcej, według badań „New England Journal Medicine” w Niderlandach nie rejestruje się̨ ok. 27% eutanazji rocznie.

 

Według wiceministra sprawiedliwości kolejnym przejawem zagrożenia dla praworządności w Niderlandach jest aborcja na życzenie do 24 tygodnia ciąży. W listopadzie Abortion Network Amsterdam odnotowała czterokrotny wzrost liczby Polek zgłaszających się̨ do holenderskich klinik aborcyjnych. Historia, w szczególności tragedia II wojny światowej i zbrodnie niemieckiego nazizmu, pokazują, że żadnemu rządowi, nawet demokratycznie wybranemu, nie wolno ingerować́ w prawo do życia.  Na szczęście Polska stanowi bezpieczną przystań́ w Europie, przejawiającą̨ się̨ poszanowaniem ludzkiej godności i ochroną ludzkiego życia. Jednym z ostatnich sukcesów Polski na arenie międzynarodowej było uratowanie dziecka przed zagrożeniem eutanazją. Sąd Okręgowy w Warszawie nie zgodził się̨ na wydanie autystycznego dziecka stronie niderlandzkiej. Istniało bowiem uzasadnione ryzyko, że chłopiec mógłby być́ poddany eutanazji wbrew woli swojej i jego rodziców. Obecnie państwa UE oskarżają̨ państwa takie jak Polska i Węgry o rzekome łamanie praworządności, a jednocześnie w Niderlandach eutanazja jest w pełni legalna. Oto faktyczne i realne zagrożenie dla praworządności.

 

Kolejnym elementem konferencji był panel merytoryczny, gdzie głos na następujące tematy zabrali:

 

  • Dr Agnieszka Wedel-Domaradzka „Problematyka eutanazji w świetle standardów Rady Europy i orzecznictwa ETPC;
  • dr Piotr Sobański „Wybrane aspekty eutanazji w III Rzeszy”;
  • dr n. med. Łukasz Cichocki „Eutanazja, a psychiatria”
  • UMŁ dr hab. Błażej Kmieciak „Gdy upadają prawa człowieka”.

 

Następnie prelegenci przeszli do dyskusji, gdzie poruszony został temat eutanazji w wielu aspektach, zarówno prawnych jaki pozaprawnych. Całe spotkanie krótkim wystąpieniem podsumował wicedyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk.

 

Nagranie z konferencji jest dostępne na stronie IWS na Facebooku.

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości po raz kolejny był miejscem wartościowej debaty, która podejmuje aktualne zagadnienia stanowiące wyzwania dla doktryny nauk prawnych oraz legislacji.

 

 

 

 

qq online qq online qq online qq online