Konferencja naukową pt. „Migracja a integracja. Wpływ migracji na wzrost przestępczości”

2019-10-10

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował 9 października 2019 r. konferencję naukową pt. „Migracja a integracja. Wpływ migracji na wzrost przestępczości”. W uroczystej inauguracji konferencji udział wzięli Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny pan Zbigniew Ziobro  oraz Minister do spraw Pomocy Humanitarnej, członek Rady Ministrów pan Michał Woś.

 

Podczas konferencji referaty wygłosili ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło – Wpływ emigracji i uchodźstwa na zanik chrześcijaństwa w krajach Bliskiego Wschodu; pan dr Sławomir Ozdyk – Wpływ masowej migracji na wzrost przestępczości w Europie Zachodniej [casus Republiki Federalnej Niemiec] a perspektywiczne bezpieczeństwo Polski; pan prof. UWM dr hab. Mirosław Karpiuk – Wpływ migracji na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa; pan prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki – Bezpieczeństwo rodziny w kontekście zjawiska migracji; pan dr Marcin Olszówka – Multikulturalizm i migracja jako wyzwania dla ochrony wolności sumienia i religii oraz pani redaktor Aleksandra Rybińska – Integracja czy deportacja.

 

Migracja to zjawisko będące przedmiotem zainteresowania badaczy zajmujących się różnymi naukami, wymagające interdyscyplinarnego i kompleksowego podejścia. Ze względu na organizatora konferencji – IWS – podczas konferencji dominowało ujęcie prawne problematyki. Szczególna uwaga została zwrócona na problem integracji oraz bezpieczeństwa w kontekście zjawiska współczesnej migracji.

 

 

 

Inauguracja konferencji naukowej "Migracja a integracja. Problem wpływu migracji na wzrost przestępczości." w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem Ministra Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Opublikowany przez Michał Woś Środa, 9 października 2019

qq online qq online qq online qq online