Konferencja V4CyberPower

2020-12-10

W dniach 3-4 grudnia 2020 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa V4CyberPower, która została zorganizowana przez Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu badawczego pt. „Cyberbezpieczeństwo Grupy Wyszehradzkiej na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

V4CyberPower to pierwsza edycja międzynarodowego forum wymiany wiedzy, na którym wybrzmiały najważniejsze głosy branży informatycznej krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4). Dyskusje panelistów wytyczyły nowe kierunki rozwoju i pozwoliły znaleźć wspólny język, by przyspieszyć konieczne procesy informatyzacji państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej, poprzez racjonalną politykę dotyczącą sfery cyberbezpieczeństwa.

 

Konferencja została poświęcona tematyce cyberprzestępczości oraz sposobom jej zapobiegania w ujęciu międzynarodowym. Wydarzenie składało się z licznych podsekcji. Prelegenci w ramach wygłaszanych referatów wskazali w szczególności na metody walki z cyberprzestępczością czy wykorzystanie obecnej sytuacji panującej na świecie w atakach socjotechnicznych. Poruszone zostały kwestie związane z zagadnieniem spójności regulacji na poziomie unijnym, problematyki skutecznego zwalczania kradzieży tożsamości w aspekcie retencji danych, w tym również w kontekście rozstrzygnięć TSUE. W trakcie obrad konferencji omówione zostały istotne zagadnienia dotyczące tematyki cyberbezpieczeństwa oraz roli, jaką ona pełni jako kluczowy element w koncepcji bezpieczeństwa państwa.

 

Ponadto konferencja stworzyła możliwość zaprezentowania dotychczasowych rezultatów projektu oraz wymiany myśli i poglądów dotyczących problematyki cyberbezpieczeństwa oraz zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku cyberprzestępczości.

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji, na której widnieją nagrania z wystąpień prelegentów uczestniczących w wydarzeniu:

 

https://www.v4cyberpower.eu/

 

qq online qq online qq online qq online