Kwartalnik „Prawo w Działaniu” został wpisany na listę czasopism ERIH PLUS

2019-06-27

Miło nam poinformować, że wydawany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości kwartalnik „Prawo w Działaniu” został wpisany na listę czasopism ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=496791

 

ERIH PLUS jest bazą europejskich czasopism akademickich z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które spełniają określone kryteria. Celem tworzenia indeksu jest zwiększenie globalnej widoczności badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w całej Europie oraz ułatwienie dostępu do czasopism naukowych publikowanych we wszystkich językach europejskich. Baza jest nieustannie aktualizowana, a obecne w niej czasopisma poddawane są ewaluacji pod kątem zachowania obowiązkowych standardów oraz cytowalności.

 

„Prawo w Działaniu” jest pismem specjalizującym się w prawie publicznym oraz prawie prywatnym. Z uwagi na szczególną wartość publikowanych treści stanowi periodyk unikatowy na polskim rynku naukowych czasopism prawniczych. Prezentowane są w nim wyniki badań nad jakością prawa i jego stosowania przez organy wymiaru sprawiedliwości, przygotowane między innymi na podstawie analiz akt sądowych i prokuratorskich. W kwartalniku publikowane są także wyniki badań kryminologicznych z zakresu przyczyn i trendów przestępczości, polityki karnej oraz przestępczości nieletnich. W każdym zeszycie, począwszy od numeru 35, ukazują się również artykuły naukowe zawierające propozycje nowelizacji obowiązującego tekstu prawnego https://pwd.iws.gov.pl/

qq online qq online qq online qq online