Międzynarodowa Konferencja Naukowa ‘Penalization of international crimes in national law’

2021-06-28

W dniach 14-15 czerwca 2021 roku  odbyłą się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana ‘Penalization of international crimes in national law’. Wydarzenie odbyło się w ramach Projektu: „Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych”, którego realizację zapewniło Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.
Wydarzenie odbyło się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

W wideokonferencji wzięli udział wybitni naukowcy oraz praktycy.

 

Celem konferencji organizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości było zastanowienie się nad następującymi pytaniami:

 

– W jakim stopniu zbrodnie międzynarodowe są uznawane w ustawodawstwie krajowym? Jak prawo krajowe definiuje zbrodnie międzynarodowe, w tym zarówno zbrodnie podstawowe (tj. zbrodnia agresji, ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne), jak i inne zbrodnie traktatowe (np. tortury czy apartheid)? Czy następują zmiany w definicjach zbrodni międzynarodowych i jakie są ich konsekwencje?

 

– Czy istnieją niespójności pomiędzy prawem międzynarodowym a prawem krajowym w zakresie definiowania zasad odpowiedzialności za zbrodnie międzynarodowe?

 

– Czy państwa uwzględniają wpływ prawa zwyczajowego na kształt międzynarodowego prawa karnego przy tworzeniu ustawodawstwa krajowego?

 

– Jakie są modele kryminalizacji zbrodni międzynarodowych oraz jakie są ich wady i zalety?

 

– Jakie są główne problemy związane ze ściganiem zbrodni międzynarodowych w postępowaniach krajowych?

 

– Czy należy rozróżniać zbrodnie historyczne i współczesne pod względem ich penalizacji?

 

– Czy w prawie krajowym istnieją przestępstwa, które są uznawane za mające charakter międzynarodowy, mimo braku ich kryminalizacji w prawie międzynarodowym?

 

– Czy Zasady Norymberskie i zasady Statutu Rzymskiego znajdują odzwierciedlenie w prawie krajowym?

 

Podczas konferencji skupiono się na stworzeniu płaszczyzny wymiany poglądów, w ramach której uczestnicy wydarzenia mogli wnieść swój głos do dyskusji.

 

 

qq online qq online qq online qq online