Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „The impact of digital platforms and social media on freedom of expression and pluralism – view of young researchers”

2021-06-01

Serdecznie zapraszamy do biernego udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „The impact of digital platforms and social media on freedom of expression and pluralism – view of young researchers” która odbędzie się 1 czerwca 2021 r. w formie zdalnej za pomocą platformy zoom. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10:00.

 

Kwestia cyfryzacji i przeciwdziałanie jej ewentualnym wadom z prawnego punktu widzenia ma kluczowe znaczenie dla Europy XXI wieku. Głównym celem tego wydarzenia jest umożliwienie młodym naukowcom zaprezentowania wyników swoich badań. Podczas konferencji poruszone zostaną dwie kluczowe kwestie – analiza wpływu Fake news w internecie na wolność wypowiedzi i pluralizm opinii oraz analiza wpływu cenzury w internecie na wolność wypowiedzi i pluralizm opinii.

 

Konferencja jest organizowana w ramach Środkowoeuropejskiej Sieci Profesorów przy aktywnym udziale ekspertów z siedmiu krajów Europy Środkowej (tj. Czech, Chorwacji, Polski, Węgier, Serbii, Słowacji, Słowenii) w zakresie której organizowane są wydarzenia, których głównym celem jest zwrócenie uwagi obywateli Europy na tematy ważne i znaczące w związku z przyszłością Europy, w szczególności Europy Środkowej. Prelegenci dokonają prezentacji badań przeprowadzonych w swoich krajach dotyczących funkcjonowania platform cyfrowych oraz mediów społecznościowych, a także przedstawią analizę ich wpływu na wolność słowa i pluralizm.

 

Link do rejestracji:

https://forms.gle/1BzRV2XHDz2fye4h6

 

Bezpośredni link do konferencji:

https://zoom.us/j/95335149713?pwd=aG1ITk45MFBpcXdMKzIwWlA3UjNpUT09

 

Zapraszamy również do zgłaszania propozycji artykułów naukowych do monografii pokonferencyjnej. Brak udziału czynnego w konferencji nie wyklucza możliwości przesłania tekstu do planowanej publikacji. Propozycje artykułów naukowych powinny odnosić się do tematyki konferencyjnej. Szczegóły dotyczące zgłoszenia do udziału w konferencji oraz możliwości publikacji tekstu w monografii naukowej dostępne są załączanym pliku „Call for papers”. Monografia zostanie wydana w Wydawnictwie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (80 pkt.).

 

Poniżej załączamy agendę konferencji.

 

PROGRAM

 

CALL FOR PAPERS

qq online qq online qq online qq online