Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Communist Crimes –Individual and State Responsibility”

2020-12-07

W dniach 9-10 listopada 2020 roku w formie online odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „The Communist Crimes –Individual and State Responsibility”. Wydarzenie odbyło się w ramach Projektu: „Polski wkład w rozwój międzynarodowego prawa karnego, w tym wkład w sądzenie zbrodni międzynarodowych”, którego realizację zapewniło Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

W wideokonferencji wzięli udział wybitni eksperci, reprezentując renomowane ośrodki naukowo-badawcze, m.in. takie jak: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Moskwie (HSE); Biuro ds. Europy Wschodniej i Azji Środkowej  Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka (FIDH); Uniwersytet Nauki i Technologii w Makau; Uniwersytet w Durrës w Albanii oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 

Konferencja poświęcona była tematyce zbrodni komunistycznych w ujęciu międzynarodowym i składała
się z licznych podsekcji. Prelegenci wskazali na trudności w sądzeniu zbrodniarzy komunistycznych na przykładzie państw takich jak: Albania, Węgry, Rumunia czy Niemcy. Podczas konferencji odniesiono się również do karnej odpowiedzialności członków partii komunistycznych oraz wskazano na polskie doświadczenie dot. orzekania w zakresie zbrodni komunistycznych przed sądami krajowymi. Analizie poddano również zmiany legislacyjne wprowadzone po 2015 roku.

 

Podczas konferencji skupiono się również na zaprezentowaniu aktualnych rezultatów prowadzonych prac projektowych oraz stworzeniu płaszczyzny wymiany poglądów, w ramach której uczestnicy wydarzenia mogli wnieść swój głos do dyskusji.

 

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

qq online qq online qq online qq online